Hlavní obsah

mondo

Podstatné jméno mužské

  1. světgirare il mondojezdit po světě, procestovat světil vecchio/nuovo mondostarý/Nový světbel/gran mondosmetánka, boháčiper nulla al mondoza nic na světěvivere nel proprio mondožít ve svém vlastním světěl'altro mondoonen světterzo mondoTřetí svět
  2. všichnifar ridere il mondovšechny rozesmát
  3. di qc spousta, hromada, mraky čehoC'era mezzo mondo.Bylo tam plno lidí.avere un mondo di cose da faremít hromadu prácedivertirsi un mondovýborně se bavit

Vyskytuje se v

bello: bel mondo(společenská) smetánka

boia: Boia d'un mondo!K čertu!

campione: campione del mondomistr světa, světový šampion

cittadino: cittadino del mondosvětoobčan

correre: correre il mondosjezdit/procestovat svět

esterno: mondo esternookolní svět

fantasia: mondo di fantasiaimaginární svět

fine: fine del mondokonec světa i přen.

intorno: il viaggio intorno al mondocesta kolem světa

meraviglia: le sette meraviglie del mondosedm divů světa

mettere: mettere al mondoporodit, zrodit, přivést na svět

morto: mondo/regno dei mortizáhrobí

occidentale: il mondo occidentaleZápadní svět, Západ

paese: paesi del Terzo mondozemě Třetího světa

potente: l'uomo più potente del mondonejmocnější muž světa

potente: i potenti del mondomocní tohoto světa

ragione: per nessuna ragione al mondoza nic na světě

sette: le sette meraviglie del mondosedm divů světa

terzo: Terzo Mondotřetí svět

tutto: in tutto il mondona/po celém světě

cane: Mondo cane!Zatracenej život!

girare: Ha girato il mondo.Sjezdil celý svět.

qua: il mondo di quasvět, ve kterém žijeme

viaggiare: Ho viaggiato per tutto il mondo.Zcestoval jsem celý svět.

cosa: Cose dell'altro mondo!To je neuvěřitelné!

esistere: Da quando il mondo esiste.Co svět světem stojí.

fuggire: fuggire il mondoutéct před světem, uzavřít se, stáhnout se do sebe

piccolo: Com'è piccolo il mondo!Svět je malý!

dopracovat: někam to dopracovat v kariéře ap.sfondare nella vita, realizzarsi (professionalmente), farsi strada nel mondo, vybudovat si pozici farsi una posizione, prosadit se imporsi

hluboký: nejhlubší jezero na světěil lago più profondo del mondo

kolem: cesta kolem světail viaggio intorno al mondo

mistr: mistr světacampione del mondo

mocný: nejmocnější muž světal'uomo più potente del mondo

nejvyšší: nejvyšší hora světala montagna più alta del mondo