Hlavní obsah

cittadino

Vyskytuje se v

straniero: cittadino stranierocizí státní příslušník

benemerito: cittadino benemeritoctihodný občan

hradba: (městské) hradbymura (cittadine), cerchia di mura

příslušník: státní příslušník čehocittadino di qc

řadový: řadový občancittadino comune

evakuovat: Evakuovali všechny obyvatele.Hanno evacuato tutti i cittadini.

svobodný: svobodný občancittadino libero