Hlavní obsah

občan

Vyskytuje se v

řadový: řadový občancittadino comune

starší: starší lidé/(spolu)občanégli anziani

svobodný: svobodný občancittadino libero