Hlavní obsah

ammettere

Tranzitivní slovesoconj mettere

  1. q dove přijmout, pustit koho kam do organizace ap.
  2. q a qc připustit koho k čemuammettere q agli esamipřipustit koho ke zkouškám
  3. qc připustit, přiznat, uznat coammettere il proprio errorepřipustit vlastní chybuAmmettiamo che ...Připusťme, že ...
  4. qc připustit, dovolit coNon ammetto di essere preso in giro.Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.

Vyskytuje se v

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

medesimo: La legge medesima lo ammette.Sám zákon to připouští.

dostat se: essere ammesso alla scuoladostat se na školu

přijmout: È stato ammesso all'università.Přijali ho na univerzitu.

připouštět: Ammetto che tu possa avere ragione.Připouštím, že bys mohl mít pravdu.

připustit: Devo ammettere che...Musím připustit, že...

uznávat: Ammetto di...Uznávám, že ...

ammettere: ammettere q agli esamipřipustit koho ke zkouškám