Hlavní obsah

ammettere

Tranzitivní slovesoconj mettere

  1. q dove přijmout, pustit koho kam do organizace ap.
  2. q a qc připustit koho k čemuammettere q agli esamipřipustit koho ke zkouškám
  3. qc připustit, přiznat, uznat coammettere il proprio errorepřipustit vlastní chybuAmmettiamo che ...Připusťme, že ...
  4. qc připustit, dovolit coNon ammetto di essere preso in giro.Nepřipustím/nedovolím, aby si ze mě někdo dělal legraci.

Vyskytuje se v

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

medesimo: La legge medesima lo ammette.Sám zákon to připouští.

dostat se: dostat se na školuessere ammesso alla scuola

přijmout: Přijali ho na univerzitu.È stato ammesso all'università.

připouštět: Připouštím, že bys mohl mít pravdu.Ammetto che tu possa avere ragione.

připustit: Musím připustit, že...Devo ammettere che...

připustit: On si nikdy nepřipustí, že to zavinil.Lui non ammetterà mai che la colpa è sua.

uznávat: Uznávám, že ...Ammetto di...