Hlavní obsah

ammesso

Přídavné jméno

  1. a qc přijatý kam na univerzitu ap.È stata ammessa alla scuola di ballo.Byla přijata do baletní školy.
  2. a qc připuštěný k čemu ke zkoušce
  3. uznaný, přiznaný, připuštěný pochybení ap.ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

ammettere: ammettere q agli esamipřipustit koho ke zkouškám

medesimo: La legge medesima lo ammette.Sám zákon to připouští.

dostat se: essere ammesso alla scuoladostat se na školu

přijmout: È stato ammesso all'università.Přijali ho na univerzitu.

připouštět: Ammetto che tu possa avere ragione.Připouštím, že bys mohl mít pravdu.

připustit: Devo ammettere che...Musím připustit, že...

uznávat: Ammetto di...Uznávám, že ...

ammesso: ammesso che...dejme tomu, že..., za předpokladu, že..., pokud...