Hlavní obsah

doleva

Příslovce

Vyskytuje se v

pokračovat: Pokračujte rovně a na křižovatce doleva.Continui dritto e all'incrocio a sinistra.

zprava: zprava dolevada(lla) destra a(lla) sinistra

mancina: a mancinanalevo, doleva

orientato: governo orientato a destra/sinistravláda směřující doprava/doleva

sinistra: a sinistradoleva, vlevo, nalevo

dolente: Sono dolente (per)...Moc mě mrzí..., Lituji...

dolere: Mi duole...Bolí mě...

dolere: Mi duole di no poter fare nulla.Je mi líto, že nemohu nic dělat.

girare: Il viale gira a sinistra.Cesta zahýbá doleva.