Hlavní obsah

ležet

Vyskytuje se v

ladem: ležet lademúhor essere a maggese, přen. essere inutilizzato/-a, non essere sfruttato/-a

ladem: nechat co (ležet) lademtenere/lasciare qc a maggese

lež: nevinná/milosrdná lež dobře míněnábugia innocua/pietosa

nestoudný: nestoudná ležbugia sfacciata

průhledný: průhledná ležbugia trasparente

pustý: pustá ležmenzogna bella e buona

žaludek: přen. ležet komu v žaludkurestare in gola a q

intenzionale: menzogna intenzionalevědomá lež

maggese: tenere/lasciare qc a maggesenechat co ležet ladem

pietoso: pietosa bugiamilosrdná lež

sdraiato: stare sdraiatoležet, být natažený na zemi ap.

cuore: Mi sta a cuore.Záleží mi na tom., Leží mi to na srdci.

gozzo: přen. Quello lì mi sta sul gozzo.Ten mi leží v žaludku.

ricadere: Tutte le responsabilità ricadono su di me.Všechna odpovědnost leží na mě.

cuore: stare a cuoreležet na srdci záležet

stomaco: Mi sta sullo stomaco.Leží mi v žaludku. o osobě i věci