Hlavní obsah

letto

Podstatné jméno mužské

  1. postel, lůžkocamera da lettoložnicecamera a un lettojednolůžkový pokojandare a lettojít do postele, jít spátletto a castellodvoupatrová postelletto operatoriooperační lůžko
  2. koryto řeky, řečiště
  3. podloží

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

Vyskytuje se v

abolire: abolire una leggezrušit zákon

allungarsi: Si è allungarsi sul letto.Natáhl se na postel.

biancheria: biancheria da lettoložní prádlo

braccio: il braccio della leggeruka zákona

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

camera: camera da letto/pranzoložnice/jídelna

capo: il capo del lettozáhlaví/(horní) čelo postele

carrozza: carrozza ristorante/lettojídelní/lůžkový vůz

cimice: cimice dei lettištěnice domácí

confinare: confinato a lettoupoutaný na lůžko

costituzionale: dir. legge costituzionaleústavní zákon, ústavní právo obor

costretto: costretto a lettoupoutaný na lůžko

disegno: disegno di leggenávrh zákona

disfare: disfare il lettosvléknout postel sundat povlečení a prostěradla

disfatto: letto disfattorozestlaná/neustlaná postel

divano: divano lettorozkládací pohovka

domanda: la legge della domanda e dell'offertazákon nabídky a poptávky

droga: droghe leggere/pesantilehké/těžké drogy

fare: fare il lettoustlat (si)

fondo: leggere qc fino in fondočíst co až do konce

gemello: a letti gemellidvoulůžkový s dvěma postelemi

giungla: la legge della giunglazákon džungle

infrazione: dir. infrazione della leggepřekročení zákona

legge: nei limiti della leggev rámci zákona

lesso: patate lessevařené brambory

letto: camera da lettoložnice

limite: nei limiti della leggev mezích zákona

marziale: dir. legge marzialestanné právo

matrimoniale: letto matrimonialemanželská postel, hovor. letiště

mercato: leggi di/del mercatozákony trhu

mettersi: mettersi a lettolehnout si (na lůžko)

modalità: le modalità previste dalla leggezákonem předpokládané okolnosti

morale: giudizio/legge moralemorální úsudek/zákon

morte: sul letto di mortena smrtelné posteli

naturale: leggi naturalipřírodní zákony

nome: in nome della leggejménem zákona

norma: a norma di leggepodle zákona

patata: patate lesse/bollitevařené brambory

permettere: La legge non permette qcZákon nedovoluje co

piazza: letto a una piazzajednolůžko

poltrona: poltrona lettorozkládací křeslo

presunzione: dir. presunzione di leggeprávní domněnka

progetto: dir. progetto di leggenávrh zákona

proposta: proposta di leggenávrh zákona

rifare: rifare il lettoustlat postel

riserva: dir. riserva di leggezákonná výjimka

scendere: scendere dal lettovylézt z postele

schema: schema di leggenávrh zákona

scomparsa: letto a scomparsasklápěcí postel do stěny, skříně ap.

scritto: legge scrittapsaný zákon

secondo: secondo la leggev souladu se zákonem

sedere: sedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul lettosedět na židli/v křesle/na zemi/na posteli

senso: ai sensi della leggeve smyslu zákona

sfatto: letto sfattoneustlaná postel

singolo: letto singolojednolůžko

leggere: qualcosa da leggereněco na čtení

soppalco: letto a soppalcovyvýšená/patrová postel dole s místem pro stůl ap.

spiegazione: spiegazione della leggevýklad zákona

stabilire: stabilire qc a norma di leggeustanovit co v souladu se zákonem

stanza: stanza da lettoložnice

stralcio: legge stralciozkrácené znění zákona

supplementare: letto supplementarepřistýlka