Hlavní obsah

costretto

Přídavné jméno

  • a fare qc (při)nucený k čemucostretto a lettoupoutaný na lůžko

Vyskytuje se v

minaccia: costringere q con le minaccepřinutit výhrůžkami koho

costringere: Mi hanno costretto con la violenza.Přinutili mě k tomu násilím.

costringere: Siamo costretti a ...Jsme nuceni ...

donucení: udělat co z donuceníessere costretto/forzato a fare qc

hnát: hnát koho k zodpovědnosti za cocostringere q ad assumersi la responsabilità per qc, činit odpovědným ritenere q responsabile per qc

upoutat: přen. být upoután na lůžkoessere costretto/inchiodato a letto

dohnat: Dohnala ho k žádosti o rozvod.L'ha costretto a chiedere il divorzio.

dohnat: Film ji dohnal k slzám.Il film l'ha costretta a piangere.

donutit: Byli jsme donuceni...Siamo stati costretti a...

nutit: Byl jsem nucen to udělat.Sono stato costretto a farlo.

přinutit: Byli jsme přinuceni...Siamo stati costretti a...