Hlavní obsah

hnát

Vyskytuje se v

brát si: brát si koho za muže/ženuprendere q per marito/in moglie

domácnost: žena v domácnosticasalinga

hadí: hadí žena/mužcontorsionista

plodný: žena v plodném věkudonna in età feconda

zkřížený: lebka se zkříženými hnátyteschio e tibie incrociate

žena: žena v domácnosticasalinga

hnát se: Žene se bouřka.Sta arrivando la tempesta.

překřížený: lebka s překříženými hnátyteschio e tibie incrociate

žena: vzít si koho za ženuprendere in moglie q

caccia: essere a caccia di soldihonit/hnát se za penězi

donna: donna di casažena v domácnosti, hospodyňka

eccesso: spingere qc all'eccessohnát co do krajnosti

estremo: spingere qc agli estremihnát co do extrému

galoppo: spingere i cavalli al galoppohnát koně tryskem

lanciato: essere lanciatořítit se, hnát se

: quella donna lìtamta žena

luogo: donna di basso luogožena nižšího stavu

maritato: una donna maritatavdaná žena

moglie: prendere in moglie qvzít si za ženu koho

onesto: donna onestapočestná žena

per: prendere per moglievzít si za ženu

popolo: donna del popololidová žena, žena z lidu

teschio: teschio e tibie incrociatelebka se zkříženými hnáty

avere: Ha moglie e figli.ženu a děti.

particolare: donna di bellezza particolarežena výjimečné krásy

presentare: Mi ha presentato sua moglie.Představil mi svou ženu.

allegro: donnina allegralehká žena, žena lehkých mravů

carriera: andare di/a gran carrierařítit/hnát se velkou rychlostí