Hlavní obsah

costringere

Tranzitivní slovesoconj stringere

  • q a fare qc přinutit, přimět, (do)nutit koho k čemuMi hanno costretto con la violenza.Přinutili mě k tomu násilím.Siamo costretti a ...Jsme nuceni ...

Vyskytuje se v

costretto: costretto a lettoupoutaný na lůžko

minaccia: costringere q con le minaccepřinutit výhrůžkami koho

donucení: essere costretto/forzato a fare qcudělat co z donucení

hnát: costringere q ad assumersi la responsabilità per qc, činit odpovědným ritenere q responsabile per qchnát koho k zodpovědnosti za co

upoutat: essere costretto/inchiodato a lettopřen. být upoután na lůžko

dohnat: L'ha costretto a chiedere il divorzio.Dohnala ho k žádosti o rozvod.

nutit: Sono stato costretto a farlo.Byl jsem nucen to udělat.

costringere: Mi hanno costretto con la violenza.Přinutili mě k tomu násilím.