Hlavní obsah

buttarsi

Vyskytuje se v

arrembaggio: přen. andare/buttarsi all'arrembaggio di qcvzít co útokem, vrhnout se na co

braccio: Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.

buttare: Butta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.

buttare: Il camino buttava fumo.Z komínu se kouřilo.

buttare: Il tempo butta al bello.Počasí se lepší.

buttare: Come butta la situazione?Jak se to vyvíjí?

tuffo: buttarsi a tuffo su qcvrhnout se po čem, na co chtít urvat co nejvíc

žuchnout: žuchnout sebou (na zem)fare un tonfo, buttarsi pesantemente (a terra)

naházet: Naházel věci do kufru.Ha buttato la roba nella valigia.

obout se: Obul se do toho pěkně!Ci si è proprio buttato!

odhodit: Odhodil papír (na zem).Ha buttato la carta per terra.

padnout: Všichni padli k zemi.Tutti si buttarono a terra.

padnout: Padla mu do náruče.Si è buttata nelle sue braccia.

pohodit: Pohodil tašku na zem.Ha buttato la borsa a terra.

praštit sebou: Praštil sebou na postel.Si era buttato sul letto.

vylít: Vylila to do záchodu.L'ha buttato nel water.

vyrazit: Vyrazili dveře.Hanno buttato giù la porta.

z, ze: Vyskočil z okna.Si è buttato giù dalla finestra.