Hlavní obsah

buttare

Tranzitivní sloveso

  1. qc dove (za)hodit, házet, (s)vrhnout, shodit co kamButta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.buttare fuori qvyhodit koho, vyrazit, vyhnat kohobuttare giùshodit, strhnout, zbourat, přen. srazit na kolena, shazovat snižovat význam, zhltnout, hodit do sebe jídlo ap., hodit na papír, sepsat v rychlostibuttare in terra/acquahodit na zem/do vodybuttare la pastadát vařit těstoviny do vroucí vodybuttare acqua sul fuocozalít oheň vodou, přen. odlehčit situaci, zmírnit situaci
  2. qc vyhodit, vyhazovat co, vynést co odpadkyÈ sceso a buttare l'immondizia.Šel dolů vyhodit odpadky.Non ho soldi da buttare.Nemám na rozhazování. přebytek penězda buttarena vyhození
  3. qc vypouštět, chrlit, vydávat co kouř ap.Il camino buttava fumo.Z komínu se kouřilo.

Vyskytuje se v

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

fuori: buttare fuorivyhodit odpadky ap.

giù: buttare giù q/qcspolknout co, srazit do kolen koho

occhio: gettare/buttare l'occhio a qchodit očko na co

braccio: Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.

water: buttare qc nel waterspláchnout co do záchodu

finestra: buttare i soldi dalla finestravyhazovat peníze oknem, plýtvat penězi

ortica: přen. gettare/buttare qc alle ortichevyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpy

kopnout: buttare giù qckopnout do sebe co

odpadek: buttare la spazzatura, portare fuori la spazzaturavynést odpadky

padák: mandare a spasso q, far/buttare fuori q, iron. dare il benservito a qdát padáka komu

praštit: buttare giù il telefonopraštit telefonem

spláchnout: buttare qc nel water (e tirare l'acqua)spláchnout co do záchodu

třísknout: buttare giù il telefono, sbattere il telefonotřísknout telefonem

vyhodit: buttare qc nella pattumieravyhodit co do koše

k, ke, ku: Non è da buttare (via).Není k zahození.

naházet: Ha buttato la roba nella valigia.Naházel věci do kufru.

obout se: Ci si è proprio buttato!Obul se do toho pěkně!

odhodit: Ha buttato la carta per terra.Odhodil papír (na zem).

padnout: Tutti si buttarono a terra.Všichni padli k zemi.

pohodit: Ha buttato la borsa a terra.Pohodil tašku na zem.

praštit sebou: Si era buttato sul letto.Praštil sebou na postel.

vylít: L'ha buttato nel water.Vylila to do záchodu.

vyrazit: Hanno buttato giù la porta.Vyrazili dveře.

z, ze: Si è buttato giù dalla finestra.Vyskočil z okna.

věšet: Non ti buttare giù!Nevěš hlavu!

buttare: buttare fuori qvyhodit koho, vyrazit, vyhnat koho