Hlavní obsah

buttare

Tranzitivní sloveso

  1. qc dove (za)hodit, házet, (s)vrhnout, shodit co kamButta giù il lavoro degli altri.Shazuje práci druhých.buttare fuori qvyhodit koho, vyrazit, vyhnat kohobuttare giùshodit, strhnout, zbourat, přen. srazit na kolena, shazovat snižovat význam, zhltnout, hodit do sebe jídlo ap., hodit na papír, sepsat v rychlostibuttare in terra/acquahodit na zem/do vodybuttare la pastadát vařit těstoviny do vroucí vodybuttare acqua sul fuocozalít oheň vodou, přen. odlehčit situaci, zmírnit situaci
  2. qc vyhodit, vyhazovat co, vynést co odpadkyÈ sceso a buttare l'immondizia.Šel dolů vyhodit odpadky.Non ho soldi da buttare.Nemám na rozhazování. přebytek penězda buttarena vyhození
  3. qc vypouštět, chrlit, vydávat co kouř ap.Il camino buttava fumo.Z komínu se kouřilo.

Vyskytuje se v

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

fuori: buttare fuorivyhodit odpadky ap.

giù: buttare giù q/qcspolknout co, srazit do kolen koho

occhio: gettare/buttare l'occhio a qchodit očko na co

braccio: Gli ha buttato/gettato le braccia al collo.Vrhla se mu kolem krku.

buttarsi: Io mi butto!Jdu do toho!

water: buttare qc nel waterspláchnout co do záchodu

buttarsi: Non ti buttare giù.Nevěš hlavu.

finestra: buttare i soldi dalla finestravyhazovat peníze oknem, plýtvat penězi

ortica: přen. gettare/buttare qc alle ortichevyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpy

kopnout: kopnout do sebe cobuttare giù qc

odpadek: vynést odpadkybuttare la spazzatura, portare fuori la spazzatura

padák: dát padáka komumandare a spasso q, far/buttare fuori q, iron. dare il benservito a q

praštit: praštit telefonembuttare giù il telefono

spláchnout: spláchnout co do záchodubuttare qc nel water (e tirare l'acqua)

třísknout: třísknout telefonembuttare giù il telefono, sbattere il telefono

vyhodit: vyhodit co do košebuttare qc nella pattumiera

vyhodit: vyhodit koho z prácebuttare fuori q, dare il benservito a q, cacciare q dal lavoro

k, ke, ku: Není k zahození.Non è da buttare (via).

naházet: Naházel věci do kufru.Ha buttato la roba nella valigia.

obout se: Obul se do toho pěkně!Ci si è proprio buttato!

odhodit: Odhodil papír (na zem).Ha buttato la carta per terra.

padnout: Všichni padli k zemi.Tutti si buttarono a terra.

padnout: Padla mu do náruče.Si è buttata nelle sue braccia.

pohodit: Pohodil tašku na zem.Ha buttato la borsa a terra.

praštit sebou: Praštil sebou na postel.Si era buttato sul letto.

vylít: Vylila to do záchodu.L'ha buttato nel water.

vyrazit: Vyrazili dveře.Hanno buttato giù la porta.

z, ze: Vyskočil z okna.Si è buttato giù dalla finestra.

věšet: Nevěš hlavu!Non ti buttare giù!