Hlavní obsah

terra

Podstatné jméno ženské

  1. zem(ě) povrcha terraprázdný, ušlý pneumatika, přen. vyřízený, zničený, hotový, na dně(cadere) a terra(spadnout) na zemper terrana zem(i) ležet ap.di terrapozemní bitva, pohyb ap.sollevarsi da terrazvednout se ze země, odlepit se od zeměraso/a fior di terrapři zemi, (těsně) u země
  2. souš
  3. zem(ě) kraj, oblast ap.terra di nessunozemě nikoho
  4. zemina, půda, hlína i hrnčířská ap.
  5. prach jemná hlína
  6. la Terra Země planeta

Přídavné jméno rod mužský/ženský neměnné

  1. (pří)zemní u zeměpiano terrapřízemí
  2. zemitý barva

Vyskytuje se v

terra: la TerraZemě planeta

terra-aria: missile terra-ariaraketa země-vzduch

terra-terra: missile terra-terraraketa země-země

attrazione: attrazione della Terrazemská přitažlivost

battuto: sport terra battutaantuka

benedetto: terra benedettapožehnaná země

brezza: brezza di terravítr z pevniny k moři

buttare: buttare in terra/acquahodit na zem/do vody

cadere: cadere per/a terraspadnout na zem

conquista: terra di conquistadobyté území

equipaggio: equipaggio di terrapozemní personál

esercito: esercito di terrapozemní vojsko

faccia: sulla faccia della Terrana povrchu zemském, na zemi

fetta: fetta di terraskýva vyoraný kus půdy

filo: filo di terrazemnicí drát

grasso: terra grassaúrodná půda

grembo: nel grembo della terrav útrobách Země

madre: madre Terramatka Země

massa: massa di terramasa zeminy

natale: terra natalerodná zem

nudo: dormire sulla nuda terraspát na holé zemi

paradiso: přen. un paradiso sulla terraráj na zemi

piantare: piantare qc in terravrazit co do země

porcellana: terra di porcellanaporcelánová hlína

porcellino: zool. porcellino di terrasvinka obecná hmyz

presa: presa di terrazemnění

razzo: razzo terra-ariaraketa země-vzduch

rotazione: rotazione della Terrazemská rotace

santo: la terra santasvatá země Palestina

scaraventare: scaraventare q per terrašvihnout s kým o zem

scoscendimento: scoscendimento di terrasesuv půdy

sedere: sedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul lettosedět na židli/v křesle/na zemi/na posteli

seno: seno della terraútroby země

superficie: la superficie della Terra/terrestrepovrch Země, zemský povrch

tartaruga: tartaruga di terra/marinasuchozemská/mořská želva

vento: vento di terra/marevítr z pevniny/od moře

ventre: ventre a terrana břiše ležet ap., přen. jako o závod běžet ap.

verme: verme di terražížala, dešťovka

zolla: zolla di terra/erbosadrn

girare: La Terra gira su sé stessa.Země se otáčí kolem své osy.

mancare: mancare la terra sotto i piedinemít pevnou zem pod nohama

per: È caduto per terra.Spadl na zem.

rasente: volare rasente terraletět těsně při zemi

sussultare: La terra ha sussultato.Země se otřásla.

ballerino: terra ballerinazóna zemětřesení

occhio: In terra di ciechi, beato chi ha un occhio.Mezi slepými je jednooký králem.