Hlavní obsah

kraj

Vyskytuje se v

mrav: Jiný kraj, jiný mrav.Paese che vai, usanze che trovi.

margine: margine della pagina(o)kraj stránky

margine: in margine a qci přen. na (o)kraji čeho

pieno: pieno fino all'orlopo kraj naplněný

provincia: provincia autonomaautonomní/samosprávný kraj

percorrere: Ha percorso tutta la regione.Prošel celý kraj.

paese: Paese che vai, usanza che trovi.Jiný kraj, jiný mrav.