Hlavní obsah

začátek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (doba vzniku) inizio mna začátkuall'inizio, in principiood začátku (do konce)dall'inizio (alla fine)pro začátekper iniziare
  2. (okraj) inizio m, bordo m(výchozí bod) punto m di partenzana začátku lesaal bordo della foresta
  3. (první část) inizio m(úvod) introduzione f(předehra ap.) preludio m

Vyskytuje se v

samotný: od samotného začátkufin dal proprio inizio

samý: od samého začátkufin dall'inizio

skromný: skromné začátkyinizi modesti

zase: zase od začátkudi nuovo da capo

na: na začátkuall'inizio

propást: Propásli jsme začátek.Abbiamo perso l'inizio.

začátkem: začátkem příštího měsíceai primi del prossimo mese

capo: od začátkuda capo

entrare: na začátku zimysull'entrare dell'inverno

fare: na začátku čehoal fare di qc

inizio: na začátku, zpočátkuall'inizio

mese: na začátku měsíceai primi del mese

origine: zpočátku, nejdříve, nejprve, na začátkuin origine

perdere: zmeškat začátek představeníperdere l'inizio dello spettacolo

principio: začátek rokuprincipio dell'anno

metà: Dobrý začátek je polovina úspěchu.Chi ben(e) comincia è alla metà dell'opera.

začátek: na začátkuall'inizio, in principio