Hlavní obsah

zahájení

Vyskytuje se v

palba: zahájit palbu na kohoaprire il fuoco contro q

slavnostní: slavnostní zahájení/otevření čehoinaugurazione di qc

aprire: aprire il giocozahájit hru v šachu

impostare: impostare una discussionezahájit diskusi

inaugurazione: inaugurazione della mostraslavnostní zahájení výstavy

la: dare il ladát (tón) A pro ladění, přen. zahájit, dát pokyn k zahájení

processo: istruire un processozahájit soudní řízení

fuoco: aprire/cessare il fuocozahájit/zastavit palbu

introdurre: introdurre un discorsozahájit rozhovor