Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu) čeho fine f di qc(koncový bod též) termine m(okrajová část) estremità f(strana, oblast ap.) lato mJe to na druhém konci města.È al lato opposto della città.
  2. (skončení) fine f, chiusura f(ukončení) conclusione fna konci devadesátých letalla fine degli anni NovantaJe konec.È finita., (čas vypršel) Il tempo è scaduto.Ještě není konec.Non è ancora la fine.ke konci stoletíverso la fine del secolona konci čehoalla fine di qcchýlit se ke koncistare per finire
  3. (zakončení) fine f, conclusione f

Vyskytuje se v

: až do koncefino alla fine

do: až do koncefino alla fine

dotáhnout: dotáhnout co do konce práci ap.portare qc alla fine

spět: spět ke konciavvicinarsi/volgere alla fine

začátek: od začátku (do konce)dall'inizio (alla fine)

být: Je po všem/konec.È finita.

koncem: koncem tohoto měsíceverso la fine di questo mese

na: Jděte (až) na konec ulice.Andate fino alla fine della via.

napínat: Napínali nás až do konce.Ci tenevano tesi fino alla fine.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

oba, obě: na obou koncíchin entrambe le estremità

šťastný: film se šťastným koncemfilm a lieto fine

rozum: být s rozumem v koncíchnon sapere più che fare

za: vzít co za správný konecprendere qc per il verso giusto

bando: konec, dost čeho výzva k zanecháníbando a qc

chiusura: v závěru, na konci, před uzavřením čeho, závěrečný, konečný stav ap.in chiusura di qc

coda: vzadu, na konci v závodě ap.in coda

compimento: dokončit co, dovést co do konceportare a compimento qc

condurre: dotáhnout/dovést co do koncecondurre a termine qc

definitivo: nakonec, konec konců, celkem vzato, zkrátkain definitiva

esito: šťastný konecesito felice

finalità: princip konečnosti/počátku a konceprincipio di finalità

fine: dokončit co, vést co ke zdárnému koncicondurre qc a fine

finire: mít dobrý konec, dobře dopadnoutfinire bene

fondo: číst co až do konceleggere qc fino in fondo

gennaio: na konci lednaalla fine di gennaio

lieto: film se šťastným koncemfilm a lieto fine

lumicino: mít na kahánku, mít (už) namále, být u konce života, být na prahu smrti, dodělávatpřen. essere al lumicino

oltranza: s nasazením všech sil, na doraz, až do konce, maximální, totálně, mohutný, usilovnýa(d) oltranza

palla: být ve formě, přen. být v koncích, nevědět jak dálessere in palla

portare: dovést do konceportare a termine

porto: dospět do (úspěšného) koncepřen. andare in porto

principio: od začátku do koncedal principio alla fine

sgocciolo: u konceagli sgoccioli

stremo: být v koncích, mlít z posledního, být u konce svých silessere allo stremo

termine: dotáhnout co do koncecondurre a termine qc

ultimo: (až) jako poslední, (až) na konecper ultimo, da/in ultimo

valle: dolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čehoa valle

continuo: Nebere to konce!È un continuo!

essere: To by byl konec.Sarebbe la fine.

finito: Je konec.È finita.

frutta: Jsme v koncích.Siamo alla frutta.

prossimo: Práce je (už) u konce.Il lavoro è prossimo alla fine.

andare: skončit, dopadnout jak, mít jaký konecandare a finire come

battere: být v koncích, nevědět kudy kamnon sapere dove battere la testa

capolinea: být u konce, být v koncích proces ap.essere al capolinea

giù: Konec lhaní!Giù la maschera!

konec: na konci čehoalla fine di qc