Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu) čeho fine f di qc(koncový bod též) termine m(okrajová část) estremità f(strana, oblast ap.) lato mJe to na druhém konci města.È al lato opposto della città.
  2. (skončení) fine f, chiusura f(ukončení) conclusione fna konci devadesátých letalla fine degli anni NovantaJe konec.È finita., (čas vypršel) Il tempo è scaduto.Ještě není konec.Non è ancora la fine.ke konci stoletíverso la fine del secolona konci čehoalla fine di qcchýlit se ke koncistare per finire
  3. (zakončení) fine f, conclusione f

Vyskytuje se v

: až do koncefino alla fine

do: až do koncefino alla fine

dotáhnout: dotáhnout co do konce práci ap.portare qc alla fine

spět: spět ke konciavvicinarsi/volgere alla fine

začátek: od začátku (do konce)dall'inizio (alla fine)

být: Je po všem/konec.È finita.

koncem: koncem tohoto měsíceverso la fine di questo mese

na: Jděte (až) na konec ulice.Andate fino alla fine della via.

napínat: Napínali nás až do konce.Ci tenevano tesi fino alla fine.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

oba, obě: na obou koncíchin entrambe le estremità

šťastný: film se šťastným koncemfilm a lieto fine

rozum: být s rozumem v koncíchnon sapere più che fare

za: vzít co za správný konecprendere qc per il verso giusto

bando: bando a qckonec, dost čeho výzva k zanechání

chiusura: in chiusura di qcv závěru, na konci, před uzavřením čeho, závěrečný, konečný stav ap.

coda: in codavzadu, na konci v závodě ap.

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

condurre: condurre a termine qcdotáhnout/dovést co do konce

definitivo: in definitivanakonec, konec konců, celkem vzato

esito: esito felicešťastný konec

finalità: principio di finalitàprincip konečnosti/počátku a konce

fine: condurre qc a finedokončit co, vést co ke zdárnému konci

fine: un minuto alla fineminuta do konce

fine: fine del mondokonec světa i přen.

finire: finire benemít dobrý konec, dobře dopadnout

fondo: leggere qc fino in fondočíst co až do konce

fondo: in fondo al corridoiona konci chodby

gennaio: alla fine di gennaiona konci ledna

lieto: film a lieto finefilm se šťastným koncem

lumicino: přen. essere al lumicinomít na kahánku, mít (už) namále, být u konce života, být na prahu smrti, dodělávat

oltranza: a(d) oltranzas nasazením všech sil, na doraz, až do konce

palla: essere in pallabýt ve formě, přen. být v koncích, nevědět jak dál

portare: portare a terminedovést do konce

porto: přen. andare in portodospět do (úspěšného) konce

principio: dal principio alla fineod začátku do konce

sgocciolo: agli sgoccioliu konce

stremo: essere allo stremobýt v koncích, mlít z posledního

termine: condurre a termine qcdotáhnout co do konce

termine: porre termine a qcukončit co, učinit konec čemu

ultimo: per ultimo, da/in ultimo(až) jako poslední, (až) na konec

ultimo: fino all'ultimoaž do konce

valle: a valledolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čeho

continuo: È un continuo!Nebere to konce!

essere: Sarebbe la fine.To by byl konec.

finito: È finita.Je konec.

frutta: Siamo alla frutta.Jsme v koncích.

prossimo: Il lavoro è prossimo alla fine.Práce je (už) u konce.

andare: andare a finire comeskončit, dopadnout jak, mít jaký konec

battere: non sapere dove battere la testabýt v koncích, nevědět kudy kam

capolinea: essere al capolineabýt u konce, být v koncích proces ap.

finire: Tutto è bene quel che finisce bene.Konec dobrý, všechno dobré.

giù: Giù la maschera!Konec lhaní!