Hlavní obsah

konec

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (předmětu) čeho fine f di qc(koncový bod též) termine m(okrajová část) estremità f(strana, oblast ap.) lato mJe to na druhém konci města.È al lato opposto della città.
  2. (skončení) fine f, chiusura f(ukončení) conclusione fna konci devadesátých letalla fine degli anni NovantaJe konec.È finita., (čas vypršel) Il tempo è scaduto.Ještě není konec.Non è ancora la fine.ke konci stoletíverso la fine del secolona konci čehoalla fine di qcchýlit se ke koncistare per finire
  3. (zakončení) fine f, conclusione f

Vyskytuje se v

: až do koncefino alla fine

do: až do koncefino alla fine

dotáhnout: dotáhnout co do konce práci ap.portare qc alla fine

spět: spět ke konciavvicinarsi/volgere alla fine

začátek: od začátku (do konce)dall'inizio (alla fine)

být: Je po všem/konec.È finita.

koncem: koncem tohoto měsíceverso la fine di questo mese

na: Jděte (až) na konec ulice.Andate fino alla fine della via.

napínat: Napínali nás až do konce.Ci tenevano tesi fino alla fine.

nastřihnout: Nastřihněte papír na obou koncích.Fare un taglio su entrambe le estremità del foglio.

oba, obě: na obou koncíchin entrambe le estremità

šťastný: film se šťastným koncemfilm a lieto fine

rozum: být s rozumem v koncíchnon sapere più che fare

za: vzít co za správný konecprendere qc per il verso giusto