Hlavní obsah

závěr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (konec) fine f(zakončení) conclusione f(závěrečná část) parte f conclusiva/finalev závěrualla fine, da ultimona závěr, závěremin conclusione, infine, per finire, per ultimoúplně na závěralla fin fine
  2. (kadence) cadenza f, finale m
  3. (úsudek) conclusione f(dedukce) deduzione f, illazione fDošli jsme k závěru, že ...Siamo arrivati alla conclusione che ...Nedělej ukvapené závěry.Non trarre conclusioni affrettate.
  4. zast.(uzávěr) chiusura fzast.(zbraně) culatta fzast.(závorník) otturatore m

Vyskytuje se v

chýlit se: chýlit se k závěruvolgere al termine

ukvapit se: ukvapit se v závěrechsaltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettate

unáhlený: dělat unáhlené závěrysaltare alle conclusioni

vyvodit: vyvodit mylné závěrytrarre conclusioni sbagliate

dospět: Dospěli jsme k závěru, že...Siamo arrivati alla conclusione che...

přijít: Přišel jsem k závěru, že ...Sono giunto alla conclusione che ...

závěrem: Závěrem bych rád uvedl, že ...In conclusione vorrei dire, che ...

alla: nakonec, závěremalla fine

arrivare: dojít k závěruarrivare alla conclusione

avventare: dělat ukvapené závěryavventare giudizi

chiusura: v závěru, na konci, před uzavřením čeho, závěrečný, konečný stav ap.in chiusura di qc

conclusione: závěrem, na závěr, nakonecin conclusione

dirittura: cílová rovinka, přen. závěr, závěrečná částdirittura d'arrivo

prematuro: předčasné závěryconclusioni premature

trarre: vyvodit/vyvozovat/dělat závěry z čehotrarre le conclusioni da qc

valle: dolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čehoa valle

venire: dojít k závěruvenire alla conclusione

trinciare: dělat ukvapené/unáhlené úsudky/závěry nad kým/čímpřen. trinciare giudizi su q/qc

závěr: v závěrualla fine, da ultimo