Hlavní obsah

závěr

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (konec) fine f(zakončení) conclusione f(závěrečná část) parte f conclusiva/finalev závěrualla fine, da ultimona závěr, závěremin conclusione, infine, per finire, per ultimoúplně na závěralla fin fine
  2. (kadence) cadenza f, finale m
  3. (úsudek) conclusione f(dedukce) deduzione f, illazione fDošli jsme k závěru, že ...Siamo arrivati alla conclusione che ...Nedělej ukvapené závěry.Non trarre conclusioni affrettate.
  4. zast.(uzávěr) chiusura fzast.(zbraně) culatta fzast.(závorník) otturatore m

Vyskytuje se v

chýlit se: chýlit se k závěruvolgere al termine

ukvapit se: ukvapit se v závěrechsaltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettate

unáhlený: dělat unáhlené závěrysaltare alle conclusioni

vyvodit: vyvodit mylné závěrytrarre conclusioni sbagliate

dospět: Dospěli jsme k závěru, že...Siamo arrivati alla conclusione che...

přijít: Přišel jsem k závěru, že ...Sono giunto alla conclusione che ...

závěrem: Závěrem bych rád uvedl, že ...In conclusione vorrei dire, che ...

alla: alla finenakonec, závěrem

arrivare: arrivare alla conclusionedojít k závěru

avventare: avventare giudizidělat ukvapené závěry

chiusura: in chiusura di qcv závěru, na konci, před uzavřením čeho, závěrečný, konečný stav ap.

conclusione: in conclusionezávěrem, na závěr, nakonec

conclusione: conclusione logicalogický závěr

conclusione: trarre le conclusionivyvodit závěry

dirittura: dirittura d'arrivocílová rovinka, přen. závěr, závěrečná část

prematuro: conclusioni prematurepředčasné závěry

trarre: trarre le conclusioni da qcvyvodit/vyvozovat/dělat závěry z čeho

valle: a valledolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čeho

venire: venire alla conclusionedojít k závěru

trinciare: přen. trinciare giudizi su q/qcdělat ukvapené/unáhlené úsudky/závěry nad kým/čím