Hlavní obsah

závěrem

Vyskytuje se v

chýlit se: volgere al terminechýlit se k závěru

ukvapit se: saltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettateukvapit se v závěrech

unáhlený: saltare alle conclusionidělat unáhlené závěry

vyvodit: trarre conclusioni sbagliatevyvodit mylné závěry

dospět: Siamo arrivati alla conclusione che...Dospěli jsme k závěru, že...

přijít: Sono giunto alla conclusione che ...Přišel jsem k závěru, že ...

závěrem: In conclusione vorrei dire, che ...Závěrem bych rád uvedl, že ...

alla: alla finenakonec, závěrem

arrivare: arrivare alla conclusionedojít k závěru

avventare: avventare giudizidělat ukvapené závěry

chiusura: in chiusura di qcv závěru, na konci, před uzavřením čeho, závěrečný, konečný stav ap.

conclusione: in conclusionezávěrem, na závěr, nakonec

dirittura: dirittura d'arrivocílová rovinka, přen. závěr, závěrečná část

prematuro: conclusioni prematurepředčasné závěry

trarre: trarre le conclusioni da qcvyvodit/vyvozovat/dělat závěry z čeho

valle: a valledolů z kopce, po proudu, di qc u/při ústí řeky, na konci, na závěr z čeho

venire: venire alla conclusionedojít k závěru

trinciare: přen. trinciare giudizi su q/qcdělat ukvapené/unáhlené úsudky/závěry nad kým/čím

závěr: alla fine, da ultimov závěru