Hlavní obsah

conclusione

Podstatné jméno ženské

  1. závěr, zakončení, ukončení fázein conclusionezávěrem, na závěr, nakonec
  2. závěr učiněný ap.conclusione logicalogický závěrtrarre le conclusionivyvodit závěry

Vyskytuje se v

arrivare: arrivare alla conclusionedojít k závěru

prematuro: conclusioni prematurepředčasné závěry

trarre: trarre le conclusioni da qcvyvodit/vyvozovat/dělat závěry z čeho

venire: venire alla conclusionedojít k závěru

ukvapit se: ukvapit se v závěrechsaltare alle conclusioni, trarre conclusioni affrettate

unáhlený: dělat unáhlené závěrysaltare alle conclusioni

vyvodit: vyvodit mylné závěrytrarre conclusioni sbagliate

vzít: celkem vzatoin conclusione, insomma, tutto sommato, in generale

závěr: na závěr, závěremin conclusione, infine, per finire, per ultimo

dospět: Dospěli jsme k závěru, že...Siamo arrivati alla conclusione che...

názor: Došel jsem k názoru, že...Sono arrivato all'idea che ..., Sono giunto alla conclusione che ...

přijít: Přišel jsem k závěru, že ...Sono giunto alla conclusione che ...

závěr: Došli jsme k závěru, že ...Siamo arrivati alla conclusione che ...

závěr: Nedělej ukvapené závěry.Non trarre conclusioni affrettate.

závěrem: Závěrem bych rád uvedl, že ...In conclusione vorrei dire, che ...