Hlavní obsah

vyvodit

Dokonavé sloveso

  • co z čeho dedurre, inferire qc da qc(závěry ap. též) trarre qcvyvodit mylné závěrytrarre conclusioni sbagliatevyvodit důsledky z čehotrarre le conseguenze da qc

Vyskytuje se v

důsledek: trarre le conseguenze di qcvyvodit důsledky z čeho

conclusione: trarre le conclusionivyvodit závěry

conseguenza: trarre le conseguenzevyvodit důsledky

tirare: tirare le conseguenze da qcvyvodit důsledky z čeho

trarre: trarre le conclusioni da qcvyvodit/vyvozovat/dělat závěry z čeho

vyvodit: trarre conclusioni sbagliatevyvodit mylné závěry