Hlavní obsah

kout

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (místnosti) angolo m(oddělený prostor též) box m invsprchový koutbox m inv docciakuchyňský koutangolo m cottura, (kuchyňka) cucinino m
  2. kouty hovor.(ustupující vlasy) stempiatura f

Nedokonavé sloveso

  1. kniž.(kovat) forgiare, fucinare
  2. expr.(osnovat) co complottare qckout pikle proti komucomplottare, cospirare contro q

Vyskytuje se v

jídelní: jídelní koutzona pranzo, tinello

kuchyňský: kuchyňský koutangolo cottura/cucina, cucinino

malebný: malebný kout(ek) v krajině ap.luogo pittoresco

pikle: kout pikle proti komucomplottare, cospirare, intrigare contro q

sprchový: sprchový koutbox doccia

železo: Kuj železo, dokud je žhavé.Battere il ferro finché è caldo.

angolo: angolo (di) cotturakuchyňský kout

box: box (della) docciasprchový kout

castigo: mandare/mettere in castigo qpotrestat koho, dát trest/domácí vězení komu, poslat do kouta dítě ve škole

doccia: box docciasprchový kout

intrigo: ordire intrighikout pikle, spřádat intriky

trama: ordire una tramakout pikle

inganno: tramare inganni contro qkout pikle proti komu

angolo: mettere q all'angolozahnat koho do kouta

battere: battere il ferro finché è caldokout železo, dokud je žhavé

corda: mettere q alle cordepřivést koho do nesnází, zahnat koho do kouta

ferro: battere il ferro mentre è caldokout železo dokud je žhavé

stretta: mettere alle strettezahnat do kouta, přitlačit ke zdi, přivést do úzkých