Hlavní obsah

uzavření

Podstatné jméno, rod střední

Vyskytuje se v

dohoda: uzavřít dohodufare un accordo

mír: uzavřít mír s kýmconcludere la pace con q

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

pojistka: uzavřít pojistkucontrarre un'assicurazione

příměří: vyhlásit/uzavřít/vyjednat příměřídichiarare/stabilire/negoziare una tregua

sázka: uzavřít sázku s kýmfare una scommessa con q

smlouva: uzavřít smlouvu s kýmconcludere un contratto con q

sňatek: uzavřít sňatekconcludere un matrimonio

uzavřený: hermeticky/neprodyšně uzavřenýermeticamente chiuso/-a

uzavřený: uzavřená společnost v restauraci ap.festa privata

uzavřený: uzavřený do sebechiuso/-a in se stesso/-a

uzavřít: neprodyšně/hermeticky uzavřítchiudere ermeticamente

uzavřít: uzavřít obchodfare un affare

uzavřít: Silnice je uzavřena.La strada è chiusa.

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

chiuso: al chiusouvnitř, vnitřní, pod střechou, v uzavřeném prostoru

chiusura: in chiusura di qcv závěru, na konci, před uzavřením čeho, závěrečný, konečný stav ap.

combinare: combinare un buon affareuzavřít/dojednat dobrý obchod

contrarre: contrarre un pattouzavřít úmluvu

contrarre: contrarre matrimoniouzavřít manželství, vstoupit do manželství

procura: sposarsi per procurauzavřít sňatek v zastoupení

ritirarsi: ritirarsi in sé stessostáhnout se, uzavřít se do sebe

stipulare: stipulare un contrattouzavřít smlouvu

tregua: dichiarare/stabilire/negoziare una treguavyhlásit/uzavřít/vyjednat příměří

acquisito: È cosa ormai acquisita.To je už uzavřené. rozhodnutí ap. - nelze to již zvrátit

capitolo: přen. capitolo chiusouzavřená kapitola ukončená věc ap.

fuggire: fuggire il mondoutéct před světem, uzavřít se, stáhnout se do sebe