Hlavní obsah

uzavřít

Vyskytuje se v

dohoda: uzavřít dohodufare un accordo

mír: uzavřít mír s kýmconcludere la pace con q

obchod: udělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kýmfare un buon/cattivo affare con q

pojistka: uzavřít pojistkucontrarre un'assicurazione

příměří: vyhlásit/uzavřít/vyjednat příměřídichiarare/stabilire/negoziare una tregua

sázka: uzavřít sázku s kýmfare una scommessa con q

smlouva: uzavřít smlouvu s kýmconcludere un contratto con q

sňatek: uzavřít sňatekconcludere un matrimonio

affare: fare un buono/cattivo affare con qudělat/uzavřít dobrý/špatný obchod s kým

chiudersi: chiudersi in sé stesso/nei propri pensieriuzavřít se do sebe/ do vlastních myšlenek

combinare: combinare un buon affareuzavřít/dojednat dobrý obchod

contrarre: contrarre un pattouzavřít úmluvu

contrarre: contrarre matrimoniouzavřít manželství, vstoupit do manželství

procura: sposarsi per procurauzavřít sňatek v zastoupení

ritirarsi: ritirarsi in sé stessostáhnout se, uzavřít se do sebe

stipulare: stipulare un contrattouzavřít smlouvu

tregua: dichiarare/stabilire/negoziare una treguavyhlásit/uzavřít/vyjednat příměří

fuggire: fuggire il mondoutéct před světem, uzavřít se, stáhnout se do sebe