Hlavní obsah

uvést

Dokonavé sloveso

  1. (do dotazníku ap.) co indicare(říci) dire qc(důvod ap.) addurre qcuvést příkladfare un esempio
  2. (do jistého stavu) mettere(v pokušení, omyl ap.) indurreuvést do rozpakůimbarazzare, mettere in imbarazzo, (zmást) lasciare perplesso/-auvést v omyl kohoindurre in errore q
  3. (nové dílo ap.) co presentare qc(zinscenovat též) mettere in scena qc
  4. (zavést nové ap.) co introdurre qc
  5. (na místo ap.) koho kam far entrare q dove
  6. (zprostředkovat vstup ap.) introdurre
  7. (knihu, přednášku ap.) introdurre
  8. kniž.(do úřadu ap.) koho insediare q

Vyskytuje se v

chod: uvést do chodu comettere qc in moto, avviare qc

míra: uvést co na správnou mírucorreggere qc, objasněním mettere qc in chiaro

omyl: uvést v omylindurre in errore q, trarre in inganno q

pokud: pokud není uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione

provoz: uvést co do provozumettere in funzione, far funzionare qc

příklad: uvést komu příklad čehodare a q un esempio di qc

původní: vrátit/uvést co do původního stavuriportare qc allo stato originale

rozpaky: uvést koho do rozpakůmettere q in imbarazzo

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasstupire q, sbalordire q

známost: uvést co ve známostrendere qc noto, annunciare qc, odhalit rivelare, rendere pubblico qc

závěrem: Závěrem bych rád uvedl, že ...In conclusione vorrei dire, che ...

pravý: uvést co na pravou míruobjasnit mettere qc in chiaro, napravit correggere qc

var: uvést co do varuportare a bollore, far bollire qc

azione: uvést co do pohybumettere qc in azione

bilico: uvést do rovnováhyporre in bilico

corrente: uvést koho do obrazumettere q al corrente

corso: rozběhnout, rozjet, uvést do pohybu co činnosti ap.mettere in corso qc

esempio: uvést příkladdare/fare un esempio

essere: uskutečnit, (z)realizovat, uvést do praxe coporre qc in essere

funzionare: uvést do provozu cofar funzionare qc

funzione: uvést do chodu/provozu zapnutím ap.mettere in funzione

imbarazzo: uvést koho do rozpakůmettere q in imbarazzo

indurre: uvést koho v pokušení/omylindurre q in tentazione/errore

inganno: uvést v omyl kohotrarre/indurre in inganno q

introdurre: uvést koho do společnostiintrodurre q in società

lanciare: uvést (na trh) novou značkulanciare un nuovo marchio

moto: uvést do chodu i přen.mettere in moto

pratica: uvést do praxe, uskutečnitmettere qc in pratica

salvo: nebude-li uvedeno jinaksalvo indicazione contraria, salvo diversa indicazione

scena: uvést na scénu představení, (z)inscenovatmettere in scena qc

scompigliare: zmást, uvést ve zmatek kohoscompigliare le idee di q

stallo: inaugurovat koho, uvést koho do úřadupřen., zast. mettere q in stallo

tara: usměrnit, uvést na pravou míru copřen. fare la tara a qc

trarre: uvést/uvádět v omyl koho, být zavádějící pro kohotrarre in inganno q

proporre: uvést co jako příkladproporre qc come esempio

uscire: Nový model bude uveden na jaře.Il nuovo modello uscirà in primavera.

uvést: uvést příkladfare un esempio