Hlavní obsah

přivést

Dokonavé sloveso

  1. (dovést) koho portare(jít pro) andare a prendere qPřiveďte ho sem!Portatelo qui!přivést s sebou kohoportare dietro q
  2. (dostat jinam ap.) portare(do daného stavu) mettere(učinit jakým) fare, far diventare q comeTy děti mě přivedou do blázince.I bambini mi faranno finire in/al manicomio.přivést dítě na světmettere al mondo un bambinopřivést koho do rozpakůmettere q a disagiopřivést koho do jiného stavumettere incinta qpřivést koho k vědomífar rinvenire qpřivést co k varuportare qc a bollore

Vyskytuje se v

myšlenka: přivést koho na myšlenku udělat codare a q l'idea di fare qc

úžas: přivést koho k úžasu, uvést koho v úžasstupire q, sbalordire q

mizina: přivést koho na mizinuportare q alla miseria, ridurre q sul lastrico, zruinovat sbancare

myšlenka: přivést koho na jiné myšlenkysvagare q, far dimenticare a q i propri guai

rozum: přivést koho k rozumuriportare q alla ragione, far q tornare in senno

arrivare: far arrivare q/qc dovedostat, přivést koho kam, přivodit co důsledky ap., přivolat i déšť ap.

bollire: far bollirepřivést do varu

incinta: mettere incinta qpřivést koho do jiného stavu

marciare: přen. far marciare q(vy)cepovat koho, přivést koho k rozumu, vyhnat, poslat pryč koho

mettere: mettere al mondoporodit, zrodit, přivést na svět

nascere: far nascereporodit, přivést na svět, přen. zrodit, dát vzniknout

portare: portare alla rovinapřivést k zániku, zruinovat

portare: portare alla disperazionepřivést k zoufalství

processo: mettere q sotto processopohnat k soudu, přivést před soud koho

ragione: riportare q alla ragionepřivést koho k rozumu

ricondurre: ricondurre q alla ragionepřivést koho (zase) k rozumu

ridurre: ridurre q alla ragionepřivést koho k rozumu

rinvenire: far rinvenire qprobrat, vzkřísit, přivést k sobě z bezvědomí ap.

rovina: mandare in rovina qczničit, přivést ke krachu co firmu ap.

introdurre: introdurre q all'artepřivést koho k umění

corda: mettere q alle cordepřivést koho do nesnází, zahnat koho do kouta

dare: dare alla luce qcporodit, i přen. přivést na svět, přen. zrodit, stvořit, zplodit co

lastrico: ridurre q sul lastricopřivést koho na mizinu

luce: dare alla luce qpřivést na svět koho

rimescolare: přen. (far) rimescolare il sangue a qnaštvat, přivést do varu koho, zpěnit krev komu

stretta: mettere alle strettezahnat do kouta, přitlačit ke zdi, přivést do úzkých