Hlavní obsah

dovést

Dokonavé sloveso

  • doprovoditkoho kam guidare q dove(přivést ap.) portare q dove(doprovodit) accompagnare q doveDovedl s sebou manželku.Ha portato (con sé) sua moglie.Dovedu tě na tvé místo.Ti accompagno al tuo posto.

Nedokonavé sloveso

  • dokázat(u)dělat co sapere (fare) qc(být schopen) essere capace di fare qc(dokázat ap.) riuscire a fare qcDovedeš to?Sai farlo?Nedovedeš si představit...Non puoi immaginare...

Vyskytuje se v

dovést: Dovedeš to?Sai farlo?

vysvětlit: Nedovedu si to vysvětlit.Non so spiegarmelo.

compimento: dokončit co, dovést co do konceportare a compimento qc

condurre: dotáhnout/dovést co do koncecondurre a termine qc

orbita: vyslat co na oběžnou dráhu vesmírné těleso ap., přen. zviditelnit koho, dovést koho k úspěchu mladé talenty ap.lanciare q/qc in orbita

portare: dovést do konceportare a termine

altare: dovést si koho k oltáři vzít siportare q all'altare