Hlavní obsah

dovést

Dokonavé sloveso

  • doprovoditkoho kam guidare q dove(přivést ap.) portare q dove(doprovodit) accompagnare q doveDovedl s sebou manželku.Ha portato (con sé) sua moglie.Dovedu tě na tvé místo.Ti accompagno al tuo posto.

Nedokonavé sloveso

  • dokázat(u)dělat co sapere (fare) qc(být schopen) essere capace di fare qc(dokázat ap.) riuscire a fare qcDovedeš to?Sai farlo?Nedovedeš si představit...Non puoi immaginare...

Vyskytuje se v

vysvětlit: Nedovedu si to vysvětlit.Non so spiegarmelo.

compimento: portare a compimento qcdokončit co, dovést co do konce

condurre: condurre a termine qcdotáhnout/dovést co do konce

orbita: lanciare q/qc in orbitavyslat co na oběžnou dráhu vesmírné těleso ap., přen. zviditelnit koho, dovést koho k úspěchu mladé talenty ap.

portare: portare a terminedovést do konce

altare: portare q all'altaredovést si koho k oltáři vzít si