Hlavní obsah

míra

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (rozměry) misura f(velikost též) taglia f(nalévaná, množství) quantità fzhotovený/ušitý na mírufatto/-a su misura, přen. (dle osobních potřeb) personalizzato/-avzít komu míru (na šaty)prendere le misure di/a qdá(va)t dobrou/špatnou míru nalít ap.non dare/mettere la giusta quantità
  2. (procentní, poměrná) tasso mekon. úroková míratasso d'interessemíra nezaměstnanostitasso di disoccupazione
  3. (rozsah) misura f, estensione f(stupeň ap.) grado ms mírou ne přehnaněcon moderazione fdo jisté míryin certa misura f, fino a un certo punto mstejnou měrou, ve stejné mířeugualmente
  4. (nálada, stav)vyvést z míry kohosconcertare quvést co na správnou mírucorreggere qc, (objasněním) mettere qc in chiaro
  5. (měrná jednotka) (unità di) misuradélková/plošná míra(unità di) misura lineare/di superficiekrychlová/objemová míramisura del volume

Vyskytuje se v

brát: brát míryprendere le misure

cena: Nobelova cena mírupremio Nobel per la pace

do: Do té míry, že ...Fino a quel punto, che ...

holubice: holubice mírucolomba della pace

nezaměstnanost: (vysoká) míra nezaměstnanosti(alto) tasso di disoccupazione

oblek: oblek (šitý) na míruabito su misura

pás: míra v pase, obvod pasugirovita

šitý: šitý na mírucucito su misura

určitý: do určité míryin una certa misura

úrokový: úroková sazba/míratasso d'interesse

vrchovatý: vrchovatou měrousommamente, in sommo grado, extrémně estremamente

vyrobený: vyrobený na zakázku/mírufatto/-a su ordinazione/misura

vyvést: přen. vyvést z míry/rovnováhy kohosconcertare, scomporre q

jistý: do jisté míryin una certa misura

na: šitý na mírucucito su misura

značný: do značné míryin buona parte

pravý: uvést co na pravou míruobjasnit mettere qc in chiaro, napravit correggere qc

dimensione: a dimensione di qco velikosti, o rozměrech čeho, přen. na míru komu/čemu, odpovídající velikosti koho/čeho

disoccupazione: tasso di disoccupazionemíra nezaměstnanosti

estremo: all'estremona nejvyšší míru, extrémně, maximálně

esuberanza: a esuberanzahojně, ve velké míře

largo: in larga misurave velké míře, do velké míry

limitato: essere limitato nel berepít s mírou

lineare: misure linearidélkové míry

missionario: missionario di pacehlasatel/propagátor/šiřitel míru

misura: misura di lunghezzadélková míra

misura: le tre misure(míry) hrudník, pas, boky

misura: a misurana míru, přesně, jako ulité

misura: su misurana míru

misura: mobili su misuranábytek na míru

misura: prendere la misura di qc(z)měřit co, vzít míru na co

pipa: pipa della pacedýmka míru, kalumet

regolato: essere regolato nel berepít s mírou alkohol

scala: su larga scalave velkém měřítku, značnou měrou

su: fatto su misuradělaný na míru

tanto: a tantonatolik, do té míry

tara: přen. fare la tara a qcusměrnit, uvést na pravou míru co

tasso: tasso di interesseúroková míra

tasso: tasso di disoccupazionemíra nezaměstnanosti

troppo: di tropponavíc, přes míru

continente: È continente nel bere.Pije s mírou.

figura: La colomba è figura della pace.Holubice je symbolem míru.

misura: Non hai il senso della misura.Neznáš míru., Nevíš, kdy přestat.

moderato: È moderato nel bere.Pije s mírou., Je střídmý v pití.

misura: La misura è colma.Míra je dovršena., Už toho bylo dost.