Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno ženské

  • večeřeTi invito a cena.Zvu tě na večeři.andare a cenajít na večeři

Vyskytuje se v

abbordabile: za dostupnou cenu, cenově dostupnýa prezzo abbordabile

acquisto: kupní cenaprezzo di acquisto

alto: vysoké cenyprezzi alti

amatore: sběratelská cena/hodnotaprezzo da amatore

assegnazione: udělení cenyassegnazione di un premio

buono: za dobrou/výhodnou cenua buon prezzo

calo: pokles cenil calo dei prezzi

civetta: ceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníkaprezzi civetta

combinare: přen. combinare il pranzo con la cenajen stěží vyžít být velmi chudý

competitivo: za konkurenční cenya prezzi competitivi

concordabile: cena dohodouprezzo concordabile

concorso: soutěž o ceny slosovací ap.concorso a premi

congelamento: zmrazení cencongelamento dei prezzi

contenuto: za rozumnou cenua prezzo contenuto

contrattabile: smluvní cenaprezzo contrattabile

costo: za cenu čeho ztráty, života ap.přen. a costo di qc

diminuire: snížit cenu o 10%diminuire il prezzo del 10%

distribuzione: předávání cendistribuzione dei premi

fisso: pevná cenaprezzo fisso

forfait: paušální cenaprezzo a forfait

galeotto: cena galeottavečeře, na které se seznámili

grande: Velká cenail Gran Premio

indicativo: orientační cenaprezzo indicativo

intero: jízdenka za plnou cenubiglietto intero

invito: invito a cenapozvání na večeři

irrisorio: směšná cenaprezzo irrisorio

lancio: zaváděcí cena/nabídkaprezzo/offerta di lancio

liquidazione: výprodejové cenyprezzi di liquidazione

listino: ceníkové ceny/nákladyprezzi/costi di listino

lume: cena a lume di candelavečeře při svíčkách

maniera: za každou cenuin ogni maniera, in tutte le maniere

mercato: za dobrou cenu, levně, lacino, výhodně koupita buon mercato

metà: prodávat co za poloviční cenuvendere qc a metà prezzo

mettere: stát za to, mít cenu, vyplatit semettere conto

migliore: za lepší cenu, levnějia miglior prezzo

moderato: za rozumnou cenaa prezzo moderato

negoziabile: cena dohodouprezzo negoziabile

normale: běžné cenyprezzi normali

occasione: použitý, ojetý auto ap., z druhé ruky, příležitostný slovo ap., zvýhodněný, za výhodnou cenud'occasione

offerta: nabídková cena prodávajícíhoprezzo di offerta

ogni: za každou cenua ogni costo

onesto: za slušnou cenua prezzo onesto

pezzo: cena za kusprezzo al pezzo

popolare: lidové cenyprezzi popolari

premio: velká cena F1 ap.sport gran premio

prezzo: jednotková cenaecon. prezzo unitario

proporzione: poměr kvalita/cenaproporzione qualità/prezzo

quattordici: vyhrát první (cenu)fare/realizzare un quattordici

raccomandato: doporučená cenaprezzo raccomandato

ragionevole: za rozumnou cenua prezzo ragionevole

rapporto: poměr cena/výkonrapporto qualità/prezzo

regolamentare: regulovat ceny příkazověregolamentare i prezzi

ribassato: za sníženou cenu, se slevoua prezzo ribassato

ricco: ricca cenabohatá/vydatná večeře

riduzione: snížení ceny, slevariduzione del/sul prezzo

ritirare: převzít cenu vítěz ap.ritirare il premio

rivedere: upravit ceny inflačně ap.rivedere i prezzi

scemare: ztrácet/klesat/pozbýt na ceněscemare di valore

simbolico: za symbolickou cenua/per un prezzo simbolico

stabilità: stabilnost censtabilità dei prezzi

stracciato: mimořádně nízké ceny benzínu ap.prezzi stracciati

trattabile: cena k jednání, sleva možná při nabídce ap.prezzo trattabile

tutto: za každou/jakoukoli cenua tutti i costi

unità: cena za kusprezzo per unità

uscire: uscire a cenajít na večeři ven

valore: poměr cena - výkonrapporto valore e prezzo

vigilia: la cena della vigiliaštědrovečerní večeře

abbassare: Snížili cenu o 10 procent.Hanno abbassato il prezzo del 10%.

aggirarsi: Cena se pohybuje kolem...Il prezzo s'aggira su...

ascesa: Ceny rostou.I prezzi sono in ascesa.

assegnare: Cena bude udělena ...Il premio sarà assegnato ...

che: Nemá cenu, abys to dělal.È inutile che tu lo faccia.

chiedere: Řekli si rozumnou cenu.Hanno chiesto un prezzo ragionevole.

concordare: Dohodli jsme cenu ...Abbiamo concordato il prezzo ...

meno: Koupil jsem to za nižší cenu.L'ho comprato a meno prezzo.

nomina: Byl nominován na (cenu) Grammy.Ha ricevuto una nomina ai Grammy.

oscillare: Ceny na trhu kolísají.I prezzi sul mercato oscillano.

pazzo: neskutečné cenyprezzi da pazzi

preparare: Preparo la cena.Udělám večeři.

cena: andare a cenajít na večeři

akční: ekon. akční cenaprezzo di offerta

balné: poštovné a balné (v ceně)spese di spedizione e imballo (incluse)

bez, beze: ceny bez DPHprezzi IVA esclusa

bezkonkurenční: bezkonkurenční cenyprezzi imbattibili

dohoda: cena dohodouprezzo negoziabile

držitel: držitel ceny ze soutěže ap.vincitore del premio

jednotkový: jednotková cenaprezzo unitario

katalogový: katalogová cenaprezzo di catalogo

konkurenční: za konkurenční cenua prezzo concorrenziale

kus: ekon. cena za kus ...il prezzo per unità ..., il prezzo al pezzo ...

laureát: laureát Nobelovy ceny za covincitore del premio Nobel per/in qc

lidový: za lidové cenya prezzi (molto) abbordabili

odhadní: odhadní cenaprezzo stimato

pohyb: ekon. pohyb(y) cenfluttuazione dei prezzi

poloviční: za poloviční cenua metà prezzo

pořizovací: pořizovací cena/nákladyprezzo/costi d'acquisto

propad: propad cencrollo dei prezzi

přemrštěný: přemrštěné cenyprezzi eccessivi/esorbitanti

převzít: převzít cenu/ocenění vítěz ap.ritirare il premio

příznivý: za příznivou cenuad un prezzo favorevole

regulovaný: regulované cenyprezzi regolamentati

regulovat: regulovat ceny příkazověregolamentare/regolare i prezzi

rozumný: za rozumnou cenua prezzo ragionevole

slušný: za slušné cenya prezzi ragionevoli

snížený: za snížené cenya prezzi ridotti, a prezzo

spotřebitelský: index spotřebitelských cenindice dei prezzi al consumo

štědrovečerní: cena della vigilia di Nataleštědrovečerní večeře

udělat: preparare la cenaudělat večeři

úprava: ekon. úprava cenaggiustamento dei prezzi

útěcha: cena útěchypremio di consolazione

vařit: cucinare/preparare la cenavařit večeři

večeře: a cenau večeře

velký: sport. Velká cenaGran Premio , Grand Prix

výhodný: za výhodné cenya prezzi vantaggiosi

výkon: poměr cena - výkonrapporto qualità/prezzo

vyvolávací: vyvolávací cenaprezzo di riserva/partenza

za: za každou cenua tutti i costi

zvýhodněný: za zvýhodněnou cenua prezzo agevolato

čtyřnásobek: Ceny stouply na čtyřnásobek.I prezzi sono quadruplicati.

dotknout se: Zvýšení cen se dotkne všech.L'aumento dei prezzi inciderà su tutti.

klesat: Ceny elektroniky budou klesat.I prezzi dell'elettronica si abbasseranno.

koukat: Nekoukej jen na ceny!Non guardare solo i prezzi!

na: Cena klesla na 1 dolar.Il prezzo è sceso ad 1 dollaro.

natož: Non so preparare un tè, tanto meno una cena.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

pak: Ha cenato e poi è andato a letto.Povečeřel a pak šel spát.

pohybovat se: Ceny se pohybují od... do...I prezzi vanno tra... e...

pozvat: L'ha invitato a cena.Pozval ji na večeři.

propadnout se: Ceny se propadly o 30%.I prezzi sono crollati del 30%.

při: una cena a lume di candelavečeře při svíčkách

relativně: Cena je relativně nízká.Il prezzo è relativamente basso.

ropa: cena surové ropyprezzo del petrolio grezzo

růst: Ceny rostou.I prezzi aumentano/sono in crescita.

shrábnout: Shrábl všechny ceny.Ha fatto man bassa di tutti i premi.

u: a cenau večeře

vyhlašovací: vyhlašovací cenaprezzo di partenza

vzrůst: Ceny vzrostly o 3%.I prezzi sono cresciuti del 3 per cento.

zahrnovat: Cena (ne)zahrnuje...Il prezzo (non) include ...

započítat: Doprava je započítána v ceně.Il trasporto è computato nel prezzo.

zlomek: za zlomek cenyper una frazione del prezzo

mléko: (Nemá cenu) plakat nad rozlitým mlékem.(È inutile) piangere sul latte versato.