Hlavní obsah

cena

Podstatné jméno ženské

  • večeřeTi invito a cena.Zvu tě na večeři.andare a cenajít na večeři

Vyskytuje se v

abbordabile: a prezzo abbordabileza dostupnou cenu, cenově dostupný

acquisto: prezzo di acquistokupní cena

alto: prezzi altivysoké ceny

amatore: prezzo da amatoresběratelská cena/hodnota

assegnazione: assegnazione di un premioudělení ceny

buono: a buon prezzoza dobrou/výhodnou cenu

calo: il calo dei prezzipokles cen

civetta: prezzi civettaceny pro nalákání zákazníků, cenové lákadlo zboží prodávané pod cenou k přilákání zákazníka

combinare: přen. combinare il pranzo con la cenajen stěží vyžít být velmi chudý

competitivo: a prezzi competitiviza konkurenční ceny

concordabile: prezzo concordabilecena dohodou

concorso: concorso a premisoutěž o ceny slosovací ap.

congelamento: congelamento dei prezzizmrazení cen

contenuto: a prezzo contenutoza rozumnou cenu

contrattabile: prezzo contrattabilesmluvní cena

costo: přen. a costo di qcza cenu čeho ztráty, života ap.

costo: a nessun costoza žádnou cenu

costo: a ogni/qualsiasi/qualunque costo, a tutti i costiza každou cenu, stůj co stůj

diminuire: diminuire il prezzo del 10%snížit cenu o 10%

distribuzione: distribuzione dei premipředávání cen

fisso: prezzo fissopevná cena

forfait: prezzo a forfaitpaušální cena

galeotto: cena galeottavečeře, na které se seznámili

grande: il Gran PremioVelká cena

indicativo: prezzo indicativoorientační cena

intero: biglietto interojízdenka za plnou cenu

invito: invito a cenapozvání na večeři

irrisorio: prezzo irrisoriosměšná cena

lancio: prezzo/offerta di lanciozaváděcí cena/nabídka

liquidazione: prezzi di liquidazionevýprodejové ceny

listino: prezzi/costi di listinoceníkové ceny/náklady

lume: cena a lume di candelavečeře při svíčkách

maniera: in ogni maniera, in tutte le maniereza každou cenu

mercato: a buon mercatoza dobrou cenu, levně, lacino, výhodně koupit

metà: vendere qc a metà prezzoprodávat co za poloviční cenu

mettere: mettere contostát za to, mít cenu, vyplatit se

migliore: a miglior prezzoza lepší cenu, levněji

migliore: comprare qc a un prezzo migliorekoupit co za lepší/výhodnější cenu

moderato: a prezzo moderatoza rozumnou cena

negoziabile: prezzo negoziabilecena dohodou

normale: prezzi normaliběžné ceny

occasione: d'occasionepoužitý, ojetý auto ap., z druhé ruky, příležitostný slovo ap., zvýhodněný, za výhodnou cenu

offerta: prezzo di offertanabídková cena prodávajícího

ogni: a ogni costoza každou cenu

onesto: a prezzo onestoza slušnou cenu

pezzo: prezzo al pezzocena za kus

popolare: prezzi popolarilidové ceny

premio: sport gran premiovelká cena F1 ap.

premio: premio NobelNobelova cena

premio: premio di consolazionecena útěchy

premio: distribuzione dei premiudílení cen

premio: concorso a premisoutěž o ceny

prezzo: econ. prezzo unitariojednotková cena

prezzo: econ. prezzo d'offertanabídková cena

prezzo: econ. prezzo di mercatotržní cena

prezzo: econ. prezzo all'ingrosso/al minutovelkoobchodní/maloobchodní cena

prezzo: a prezzo di qcza cenu čeho

prezzo: comprare qc a buon prezzokoupit co levně/výhodně/za dobrou cenu

proporzione: proporzione qualità/prezzopoměr kvalita/cena

quattordici: fare/realizzare un quattordicivyhrát první (cenu)

raccomandato: prezzo raccomandatodoporučená cena

ragionevole: a prezzo ragionevoleza rozumnou cenu

rapporto: rapporto qualità/prezzopoměr cena/výkon

regolamentare: regolamentare i prezziregulovat ceny příkazově

ribassato: a prezzo ribassatoza sníženou cenu, se slevou

ricco: ricca cenabohatá/vydatná večeře

riduzione: riduzione del/sul prezzosnížení ceny, sleva

ritirare: ritirare il premiopřevzít cenu vítěz ap.

rivedere: rivedere i prezziupravit ceny inflačně ap.

scemare: scemare di valoreztrácet/klesat/pozbýt na ceně

simbolico: a/per un prezzo simbolicoza symbolickou cenu

stabilità: stabilità dei prezzistabilnost cen

stracciato: prezzi stracciatimimořádně nízké ceny benzínu ap.

trattabile: prezzo trattabilecena k jednání, sleva možná při nabídce ap.

tutto: a tutti i costiza každou/jakoukoli cenu

unità: prezzo per unitàcena za kus

uscire: uscire a cenajít na večeři ven

valore: rapporto valore e prezzopoměr cena - výkon

vigilia: la cena della vigiliaštědrovečerní večeře

abbassare: Hanno abbassato il prezzo del 10%.Snížili cenu o 10 procent.

aggirarsi: Il prezzo s'aggira su...Cena se pohybuje kolem...

ascesa: I prezzi sono in ascesa.Ceny rostou.

assegnare: Il premio sarà assegnato ...Cena bude udělena ...

che: È inutile che tu lo faccia.Nemá cenu, abys to dělal.

chiedere: Hanno chiesto un prezzo ragionevole.Řekli si rozumnou cenu.

concordare: Abbiamo concordato il prezzo ...Dohodli jsme cenu ...

meno: L'ho comprato a meno prezzo.Koupil jsem to za nižší cenu.

mettere: Non mette conto trovare un compromesso.Nemá cenu hledat kompromis.

nomina: Ha ricevuto una nomina ai Grammy.Byl nominován na (cenu) Grammy.

oscillare: I prezzi sul mercato oscillano.Ceny na trhu kolísají.