Hlavní obsah

započítat

Dokonavé sloveso

  1. (zahrnout) co do čeho includere, calcolare, computare qc in qcDoprava je započítána v ceně.Il trasporto è computato nel prezzo.
  2. (uznat) riconoscere(částku k dobru) accreditare qc a q(vzájemně) započíst pohledávky ap.(contro)bilanciare, compensare