Hlavní obsah

kus

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (díl celku) pezzo m(část) parte f(úlomek) frammento mbýt na kusy rozbitýessere a pezzirozbít co na kusyrompere qc a pezzi, (na padrť) mandare qc in frantumikus papíruun pezzo di carta
  2. (jednotlivá věc) pezzo m(zboží) unità f(dobytka) capo m (di bestiame)ekon. cena za kus ...il prezzo per unità ..., il prezzo al pezzo ...
  3. expr.(velká míra) bel pezzo m, un bel po'
  4. hovor. expr.(kráska) schianto m, un bel pezzo m di ragazzahovor. expr.vulg. gnocca f
  5. (umělecký) lavoro m, pezzo m, composizione f

Příslovce

  • un po'Je to kousek dál.È un po' più in là.

Vyskytuje se v

cena: cena za kusprezzo al pezzo

výstavní: výstavní kusukázkový pezzo forte

hezký: Je to ještě hezký kus cesty.È ancora un bel pezzo di strada.

pořádný: pořádný kus čehobuon pezzo di qc

attimo: un attimotrošku, maličko, kousíček

brandello: fare a brandellirozcupovat, roztrhat na kusy

brano: cadere a branirozpadnout se na kusy

fila: di filav řadě, v kuse

getto: d'un solo gettojednolitý, z jednoho kusu

interruzione: senza interruzionev jednom kuse, bez přerušení

pelo: a un pelo da qci přen. jen kousíček od čeho, velice blízko čeho

pezzo: a pezzii přen. na kusy rozbít ap., zničený

pezzo: andare in pezzirozpadnout se, rozletět se (na kusy)

pezzo: pezzo fortevýstavní kus, silná stránka

pezzo: prezzo al pezzocena za kus

pezzo: un euro al pezzojedno euro za kus

ridurre: ridurre in pezzirozbít (na kusy)

seguito: di seguitov kuse v jednom sledu, bez přerušení, nepřetržitě, ihned poté

strappare: strappare a pezzettiniroztrhat na kousíčky

taglio: (vendere) qc a(l) taglio(prodávat) co po kusech/na kousky nakrájené ap.

unità: prezzo per unitàcena za kus

cadauno: tre euro cadaunotři eura za kus, kus po třech euro

difilato: per tre ore difilatotři hodiny v kuse

filato: parlare per due ore filatemluvit dvě hodiny v kuse

fusto: È un bel fusto.Je to kus chlapa.

pezzo: Abbiamo fatto un bel pezzo di strada a piedi.Ušli jsme pěkný kus cesty pěšky.

pezzo: Che bel pezzo di ragazza!To je kus ženské!

minuzzolo: fare qc a minuzzolirozdrobit co, rozdělit co na kousíčky

pesce: trattare q a pesci in facciazacházet s kým jako s kusem hadru bez respektu

tocco: un tocco d'uomokus chlapa, chlapisko