Hlavní obsah

kousek

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (dílek) pezz(ett)o m(cár ap.) brandello m(střep) coccio mJe to jenom kousek. nedalekoÈ qui vicinissimo.kousek po kouskupezz(ett)o per pezz(ett)o
  2. (čin) azione f, atto m, colpo m

Odvozená slova

kus

Vyskytuje se v

kaskadérský: kaskadérský kousek/výstup/výkonve filmu ap. acrobazia , přen. numero pericoloso, azione pericolosa

sběratelský: sběratelský kousekpezzo da collezione

silácký: silácký kousekprova /atto di forza

kus: Je to kousek dál.È un po' più in là.

nastříhat: Nastříhal provaz na kousky.Ha tagliato la corda a pezzi.

popojet: Můžete kousek popojet?Può spostarsi un po'?

posunout se: Posuň se kousek.Spostati un po'.

rozbít se: Váza se rozbila na kousky.Il vaso si è fatto a pezzi.

husarský: husarský kousekprodezza , impresa (eroica), colpo di bravura

amatore: sběratelský kousekpezzo da amatore

andare: rozletět se na kousky, rozpadnout seandare in/a pezzi, andare in frantumi

attimo: trošku, maličko, kousíčekun attimo

briciolo: rozpadnout se na kouskyandare in bricioli

frantume: rozbít se na kouskyandare in frantumi

pelo: i přen. jen kousíček od čeho, velice blízko čehoa un pelo da qc

pezzetto: kousek po kouskupezzetto per pezzetto

pezzo: muzeální kousekpezzo da museo

presso: nedaleko, poblíž, kousek od, hned u čehopresso a qc

strappare: roztrhat na kousíčkystrappare a pezzettini

taglio: (na)krájený, po kouscích, na kouskyal taglio

di: Dáme si (kousek) chleba.Mangiamo del pane.

lupo: Člověka nepředěláš., Lidská přirozenost se nezapře., Starého psa novým kouskům nenaučíš.Il lupo perde il pelo ma non il vizio.

portarsi: Posuň se kousek doprava.Portati un po' a destra.

boccone: po kouskách, po troškách, postupněa pezzi e bocconi, a spizzichi e bocconi

cavallo: mistrovský kousek/výkon pěvce ap., čí parketa, doména v čem někdo vynikápřen. cavallo di battaglia

minuzzolo: rozdrobit co, rozdělit co na kousíčkyfare qc a minuzzoli

palmo: kousek po kousku(a) palmo a palmo

pizzico: po troškách, po kouscích, kousek po kouskua pizzichi

sorso: po troškách, kousek po kousku, pozvolnaa sorso a sorso

kousek: kousek po kouskupezz(ett)o per pezz(ett)o