Hlavní obsah

fila

Vyskytuje se v

filare: zmizet, vypadnoutfilare (via)

filo: (elektrická) šňůrafilo (elettrico)

appeso: viset na vláskupřen. essere appeso a un filo

conduttore: přen. nit, vodítko co pomáhá najít směr ap.filo conduttore

disporsi: seřadit sedisporsi in fila

erba: stéblo trávyfilo d'erba

fare: stát ve frontě na cofare la fila per qc

filato: cukrová vatazucchero filato

gestione: správce souborůinform. programma di gestione file

incancellabile: nesmazatelný souborinform. un file incancellabile

ingrossare: rozšířit řady členů ap.ingrossare le file

interdentale: zubní nitfilo interdentale

passare: protáhnout nit jehloupassare il filo nell'ago

piombo: olovnice měřicí nástrojfilo a piombo

posto: místo v první řaděposto di prima fila

rammendare: látací jehla/bavlnkaago/filo per/da rammendare

recinto: plot s ostnatým drátemrecinto di filo spinato

rete: drátěná síťrete di filo di ferro

ricamo: vyšívací přízefilato da ricamo

rinominare: přejmenovat souborinform. rinominare un file

spinato: ostnatý drátfilo spinato

tagliaerba: strunová sekačkatagliaerba a filo

telegrafia: bezdrátová telegrafietelegrafia senza fili

testo: textový souborfile di testo

torto: stáčená přízefilo torto

tosaerba: strunová sekačkatosaerba a filo

zucchero: cukrová vatazucchero filato

poltrona: dvě místa do první řadydue poltrone di prima fila

seduto: Seděla jsem v první řadě.Ero seduta in prima fila.

fila: řady, členové skupiny ap., zaměstnanci organizace ap.file

telefono: tichá pošta hra, přen. šeptandapřen. telefono senza fili

torcere: potrápit koho, znepříjemnit život, zavařit komu, zatočit s kýmdare del filo da torcere a q

bezdrátový: bezdrátové připojenícollegamento senza fili

cukrový: cukrová vatazucchero filato

dentální: dentální nitfilo interdentale

drát: ostnatý drátfilo spinato, řidč. filo di ferro spinato

formát: formát souboruformato del file

fronta: stát ve frontě na cofare la fila/coda per qc

myšlenkový: myšlenkový pochodprocesso mentale, filo dei pensieri

narovnat: narovnat do řady codisporre in fila, allineare qc

ostnatý: ostnatý drátfilo spinato

pochod: myšlenkové pochodyfilo di pensiero

předbíhat: předbíhat ve frontěpassare avanti nella fila

řada: postavit se do řadymettersi in fila

řádek: řádky bramborfile di patate

sdílení: výp. sdílení souborůcondivisione dei file

sekačka: strunová sekačkatagliaerba a filo

stát: stát ve frontěfare la fila

strunový: strunová sekačkatosaerba a filo

šňůra: šňůra na prádlofilo per stendibiancheria

textový: výp. textový souborfile di testo

tichý: tichá pošta hra(gioco del) telefono senza fili, passaparola

vata: cukrová vatazucchero filato

vystát: vystát frontu na cofare la fila per qc

výstupní: výstupní signál/data/souborsegnale/dati/file in uscita

záložní: výp. záložní souborfile di backup/di riserva

zástup: jít v zástupu jeden za druhýmcamminare in fila indiana

do: knihy srovnané do řadylibri allineati in fila

mazat: Mazej!Corri!, vypadni ap. Fila via!, Sloggia!

postavit se: postavit se do frontymettersi in fila

protáhnout: protáhnout nit ouškem jehlypassare il filo nella cruna

přesadit: Přesadila ho do první řady.L'ha fatto sedere in prima fila.

spřádat: Pavouci spřádají sítě.I ragni filano le reti.

srovnat se: srovnat se do řadymettersi in fila, allinearsi

stavět se: stavět se do fronty lidémettersi in fila

tah: tři dny v tahu v kusetre giorni di fila

táhnout: Táhni! zmizVattene!, Sloggia!, Fila!, Togliti dai piedi!, Levati di torno!

uštípat: uštípnout drát kleštěmistaccare il filo con una pinza

viset: Jeho život visel na vlásku.La sua vita era appesa a un filo.

vypadnout: Vypadni!Sloggia!, Vattene!, Fila via!

vyšívací: vyšívací přízefilato da ricamo

zařadit se: Zařadil se do fronty.Si era messo in fila.

zmizet: Zmiz!Fila (via)!, Levati di torno!, Sloggia!

dobrota: sekat dobrotuseguire la retta via, slušně se chovat rigare/filare dritto

jiskra: jiskra nadějefilo/lampo di speranza

kus: v kuse v tahu, bez přerušenídi fila, (di)filato

nit: Ztratil jsem nit. v něčím výkladu ap.Ho perso il filo (del discorso).

nitka: tahat za nitky uplatňovat vlivtirare i fili