Hlavní obsah

seduto

Přídavné jméno

  • sedícíEro seduta in prima fila.Seděla jsem v první řadě.Seduto!Sedni! příkaz psoviNon sta mai seduto.Ani chvíli neposedí.essere/stare sedutosedětrestare/rimanere sedutozůstat sedět

Příslovce

  • vseděfare qc sedutodělat co vsedě

Vyskytuje se v

attorno: sedere attorno al fuocosedět u ohně

fuoriprogramma: seduta fuoriprogrammamimořádné zasedání vlády ap.

mettersi: mettersi a sedereposadit se

odierno: nella seduta odiernana dnešní schůzi

plenario: seduta plenariaplenární zasedání

porsi: porsi a sederesednout si

posto: posti a sederemísta k sezení

sedere: sedere su una sedia/in poltrona/per terra/sul lettosedět na židli/v křesle/na zemi/na posteli

sedere: posti a sederemísta k sezení

sedere: mettersi a sederesednout si

sedere: sedere in parlamentobýt poslancem

seduta: essere in sedutazasedat, mít zasedání orgán ap.

seduta: seduta del tribunale(soudní) (pře)líčení

seduta: seduta del Parlamento/Senatozasedání/schůze parlamentu/senátu

seduta: seduta spiriticaspiritistická seance

spiritico: seduta spiriticaspiritistická seance

stante: seduta stantena místě, okamžitě

stare: stare sedutosedět

tavolo: sedere al tavolosedět u stolu

dritto: Siedi dritto.Seď rovně.

prego: Prego, si sieda.Prosím, sedněte si.

sedersi: Prego, si sieda.Posaďte se, prosím.

sedere: sedere su due poltronesedět na dvou židlích, zastávat dvě funkce

bar: sedět u/na barusedere al bar/banco

čelo: sedět v čele stolusedere a capotavola

dozadu: Sednu si dozadu. v autěMi siedo dietro.

místo: místa k sezeníposti a sedere

sed: v seduseduto/-a

sezení: (počet) míst k sezení(numero dei) posti a sedere

Turek: sedět na Turkasedere con le gambe incrociate

vpředu: Můžu sedět vepředu?Posso sedere davanti?

vytřít: vytřít si zadekpulirsi il sedere

zasedací: zasedací pořádekordine dei posti (a sedere)

zasedání: zasedání parlamentuseduta parlamentare

země: sedět na zemisedere a/per terra

dopředu: Sednu si dopředu. v autěMi siedo davanti.

naproti: Seděl naproti mně.Era seduto di fronte a me.

posadit se: Posadila se ke stolu.Si è seduta a tavola.

proti: Seděl proti mně.Stava seduto di fronte a me.

přesadit: Přesadila ho do první řady.L'ha fatto sedere in prima fila.

sedět: Seděl u stolu.Stava seduto al tavolo.

sedět: Seďte., Zůstaňte sedět. nevstávejteRimanete seduti.

sednout: Sedněte si!Si sieda!, form. Si accomodi.

televize: sedět u televizeessere seduto davanti alla TV

vysedávat: celé hodiny vysedávat kdepassare molte ore seduto dove

zadek: nakopat koho do zadkuhovor. dare un bel calcio nel sedere a q