Hlavní obsah

dritto

Příslovce

Vyskytuje se v

botta: botta drittapřímý zásah v šermu

dritta: dare una dritta a qdát komu tip

piolo: dritto come un piolorovný jako pravítko, prkenný postoj ap.

přímo: andare drittojet/jít přímo

tip: dare a q una dritta per qcdát komu tip na co

zpříma: stare dritto, stare in posizione erettastát zpříma

narovnat se: Raddrizzati!, Stai dritto/-a!Narovnej se!

pokračovat: Continui dritto e all'incrocio a sinistra.Pokračujte rovně a na křižovatce doleva.

rovně: Vada sempre dritto.Jděte pořád rovně.

rovný: strada/linea drittarovná silnice/čára

dobrota: seguire la retta via, slušně se chovat rigare/filare drittosekat dobrotu

latina: rigare drittosekat latinu

sekat: rigare/filare drittosekat dobrotu/latinu

dritto: piantato drittokolmo zaražený