Hlavní obsah

naproti

Příslovce

  1. (na protější straně) di fronte
  2. (vstříc) incontroPřijďte mi naproti na letiště.Venite a prendermi all'aeroporto.jít komu naprotiandare incontro a qpřijít komu naproti na nádraží ap.venire a prendere/aspettare q

Předložka

  1. (proti) komu/čemu di fronte a q/qcSeděl naproti mně.Era seduto di fronte a me.
  2. (v protikladu)naproti tomu(na druhé straně) d'altra parte

Vyskytuje se v

naproti: naproti tomuna druhé straně d'altra parte

contro: (na)proti čemu přes ulici ap.di contro qc

faccia: naproti čemudi faccia a qc

fronte: naproti, přen. oproti čemu, v porovnání s čímdi fronte a qc

incontro: jít komu naproti, přen. vyjít komu vstřícvenire incontro a q

riscontro: přesně naproti čemua riscontro di/a qc

opposto: Jeho dům je naproti mému.La sua casa è opposta alla mia.