Hlavní obsah

indurre

Tranzitivní slovesoconj addurre

  1. q a fare qc uvést koho v co v omyl ap., přimět koho k čemuindurre q in tentazione/erroreuvést koho v pokušení/omyl
  2. qc vyvolat co pocitIl farmaco può indurre sonnolenza.Lék může vyvolat ospalost.
  3. indukovat, (vy)dedukovat logicky usoudit
  4. qc indukovat co

Vyskytuje se v

aborto: jít na potratavere un aborto (indotto)

indotto: uměle vyvolaný porodparto indotto

inganno: uvést v omyl kohotrarre/indurre in inganno q

omyl: uvést v omylindurre in errore q, trarre in inganno q

spánek: umělý spánekcoma farmacologico/indotto

uvést: uvést v omyl kohoindurre in errore q

vést: Co tě k tomu vedlo?Che cosa ti ha indotto a farlo?

indurre: uvést koho v pokušení/omylindurre q in tentazione/errore