Hlavní obsah

indotto

Vyskytuje se v

aborto: avere un aborto (indotto)jít na potrat

indotto: parto indottouměle vyvolaný porod

indurre: indurre q in tentazione/erroreuvést koho v pokušení/omyl

inganno: trarre/indurre in inganno quvést v omyl koho

omyl: indurre in errore q, trarre in inganno quvést v omyl

spánek: coma farmacologico/indottoumělý spánek

uvést: indurre in errore quvést v omyl koho

vést: Che cosa ti ha indotto a farlo?Co tě k tomu vedlo?