Hlavní obsah

napsat

Dokonavé sloveso

  1. (psaním zaznamenat) co scrivere(poznamenat si) segnare, annotare qcNapiš si to do sešitu.Scrivilo nel quaderno.
  2. (psaním vytvořit) scrivere(složit skladbu) comporre(báseň) scrivereNapsala článek o plavání.Ha scritto un articolo sul nuoto.napsat hudbucomporre la musica
  3. (poslat dopis) komu scrivere a qAni mi nenapsal.Non mi ha nemmeno scritto.Brzy mi napiš.Scrivimi presto.

Vyskytuje se v

křída: napsat/nakreslit co křídouscrivere/disegnare qc con (il) gesso

řádek: napsat komu pár řádekmandare due righe a q

tužka: napsat/nakreslit co tužkouscrivere/disegnare qc a matita

dokonce: Dokonce mu napsal i dopis.Gli ha scritto perfino una lettera.

namáhat se: Ani se nenamáhal napsat...Non si è nemmeno sprecato a scrivere...

napsat se: Napsal se jako náhradník.Si era iscritto come supplente.

macchina: napsat co na strojibattere qc a macchina

ricetta: vystavit/napsat recept na cofare/scrivere una ricetta per qc

riga: napsat pár řádkůscrivere due righe

telegramma: napsat/dostat telegramfare/ricevere un telegramma

gli: Chci mu/jim napsat.Voglio scrivergli.

le: Napíšu jí já.Le scrivo io.

messaggiare: Hned jak přijedeš, napiš mi zprávu.Messaggiami appena arrivi.

mi: Napsal(a) mi včera.Mi ha scritto ieri.

sapere: Neumí napsat ani jeden dopis bez chyb.Non sa scrivere una lettera senza errori.

scritta: Co je napsáno na tom ...?Cosa dice la scritta sul ...?

napsat: Napiš si to do sešitu.Scrivilo nel quaderno.