Hlavní obsah

mi

Zájmeno

  • mi, meŘekni mi, jak ...Dimmi come ...Pošli mi to.Mandamelo.viz též

Vyskytuje se v

accanto: vedle měaccanto a me

barricarsi: Zavřel jsem se doma.Mi sono barricato in casa.

bruciare: Spálil jsem si jazyk.Mi sono bruciato la lingua.

corno: Je mi to úplně fuk.Non me ne importa un corno.

e: já a tyio e te

forte: Je (to) silnější než já.È più forte di me.

me: pro měper me

misurare: Krejčí mi vyzkoušel šaty.Il sarto mi ha misurato il vestito.

abbisognare: Potřebuji pomoc.Mi abbisogna aiuto.

abbordare: Oslovil mě na ulici.Mi ha abbordato per strada.

abbronzarsi: Opálil jsem si obličej.Mi sono abbronzato il viso.

abituarsi: Zvykl jsem si brzo vstávat.Mi sono abituato ad alzarmi presto.

accapponarsi: Naskakuje mi husí kůže.Mi si accappona la pelle.

accennare: Pokynul mi abych se posadil.Mi accennò di sedermi.

accorgersi: Nevšiml jsem si...Non mi sono accorto...

acquolina: Sbíhají se mi sliny.Mi viene l'acquolina in bocca.

affidare: Svěřil mi úkol.Mi ha affidato un compito.

affidarsi: Spoléhám na tebe.Mi affido a te.

alienare: Kvůli tobě si mě všichni přestali vážit.Mi hai alienato la stima di tutti.

allearsi: Spojili/Spolčili jste se proti mně.přen. Vi siete alleati contro di me.

alto: Je vyšší než já.È più alto di me.

andare: Tohle se mi nezamlouvá.Questo non mi va.

appassionare: Ten román mě opravdu chytil.Quel romanzo mi ha appassionato.

aspettarsi: To jsem nečekal.Non me l'aspettavo.

attenersi: Řídím se pravidly.Mi attengo alle regole.

attirare: Ta myšlenka mě láká.L'idea mi attira.

augurarsi: Doufám, že ano.Me lo auguro.

bastare: Nevystačím s penězi.Non mi bastano i soldi.

battere: Buší mi srdce.Mi batte il cuore.

bere: To (ti) nezbaštím/nesežeru., Na to neskočím.Non me la bevo.

bersi: Dám si sklenku mléka.Mi bevo un bicchiere di latte.

bianco: Já z tebe zešedivím. strachy,starostmi ap.Mi fai venire i capelli bianchi.

bottone: Utrhl se mi knoflík.Mi si è staccato il bottone.

brivido: Běhá mi (z toho) mráz po zádech.Mi fa venire i brividi.

buttarsi: Jdu do toho!Io mi butto!

cacciare: Dostal mě do pěknýho průšvihu.Mi ha cacciato in un bel pasticcio.

calcolare: Má mě za úplnou nulu.Non mi calcola per niente.

capire: Rozumíš mi?Mi capisci?

capogiro: Zatočila se mi z toho hlava.Mi ha fatto venire il capogiro.

caricare: Naložil mi spoustu práce., Zavalil mě prací.Mi ha caricato di lavoro.

casino: Šíleně se mi líbí.Mi piace un casino.

caso: Nevšímej si mě.Non fare caso a me.

cattivo: Proč jsi na mě tak zlý?Perché sei così cattivo con me?

cavolo: Je mi to úplně fuk., To mě vůbec nezajímá.Non mi importa un cavolo.

che: Ten časopis, cos mi dal ...Il giornale che mi hai dato ...

io: já sámio stesso