Hlavní obsah

napsat

Dokonavé sloveso

  1. (psaním zaznamenat) co scrivere(poznamenat si) segnare, annotare qcNapiš si to do sešitu.Scrivilo nel quaderno.
  2. (psaním vytvořit) scrivere(složit skladbu) comporre(báseň) scrivereNapsala článek o plavání.Ha scritto un articolo sul nuoto.napsat hudbucomporre la musica
  3. (poslat dopis) komu scrivere a qAni mi nenapsal.Non mi ha nemmeno scritto.Brzy mi napiš.Scrivimi presto.

Vyskytuje se v

křída: napsat/nakreslit co křídouscrivere/disegnare qc con (il) gesso

řádek: napsat komu pár řádekmandare due righe a q

tužka: napsat/nakreslit co tužkouscrivere/disegnare qc a matita

dokonce: Dokonce mu napsal i dopis.Gli ha scritto perfino una lettera.

namáhat se: Ani se nenamáhal napsat...Non si è nemmeno sprecato a scrivere...

napsat se: Napsal se jako náhradník.Si era iscritto come supplente.

napsat: Napiš si to do sešitu.Scrivilo nel quaderno.