Hlavní obsah

capo

Podstatné jméno mužské

  1. hlavaChe ti frulla per il capo?Co se ti honí hlavou?da capo a piediod hlavy k patěpřen. capo per capodůkladněfar capovyúsťovat ulice ap., a q obrátit se, odkázat se na koho, odpovídat (se) komu vedení ap.
  2. di qc hlava čeho, šéf čehocapo dello statohlava státucapo del governošéf vládycapo della famigliahlava rodinya capo dive vedoucí pozici čeho, v horní části čeho
  3. di q/qc šéf, vedoucí, boss koho/čeho podniku ap.capo di reparto/ufficiovedoucí oddělení/úřadu
  4. di qc kápo, vůdce, vůdčí osobnost čeho
  5. di qc kus, část čeho hl. oděvucapi di vestiariooděvy, oblečení, svršky
  6. hlava, kapitola zákona
  7. di qc kus čeho dobytka ap.
  8. di qc vršek, začátek, čelo čehoda capood začátkua capo di qcv čele čehoa capona začátku řádkuil capo della scalavršek schodištěil capo del lettozáhlaví/(horní) čelo postelein capovelící, hlavní, vrchní ve vedení ap.
  9. hlavička horní část předmětu, palice, palička česneku, cibule
  10. mys

Vyskytuje se v

allenatore: hlavní trenércapo allenatore

arbitro: hlavní rozhodčícapo arbitro

cameriere: vrchnícapo cameriere

chinare: sklopit hlavu, přen. rezignovat, podvolit sechinare il capo

comandante: vrchní/nejvyšší velitelcomandante in capo/supremo

disapprovazione: nesouhlasně zakroutit hlavouscuotere il capo in segno di disapprovazione

divisione: šéf divizecapo (di) divisione

famiglia: hlava rodinyil capo della famiglia

gabinetto: předseda vládycapo di gabinetto

lavata: sprdnutí, seřvánípřen. lavata di capo/testa

porsi: umínit si, předsevzít siporsi in capo

protocollo: šéf protokolu, protokolářcapo del protocollo

redattore: šéfredaktorredattore capo

scoperto: s holou hlavou bez čepice ap.a capo scoperto

scoprirsi: smeknoutscoprirsi il capo

scrollare: zavrtět/zakroutit hlavouscrollare la testa/il capo

scuotere: zakroutit/zavrtět hlavouscuotere la testa/il capo

stato: hlava státucapo di stato

leccare: Nepodlízej šéfovi.Non leccare il capo.

capello: komu se ježí z čeho vlasyqc fa rizzare i capelli (sul capo) a qc

chino: se sklopenou hlavoua capo chino

coda: Nemá to ani hlavu, ani patu.Non ha né capo né coda.

cospargersi: sypat si popel na hlavu, kát secospargersi il capo di cenere

grattarsi: být v rozpacíchpřen. grattarsi il capo

rompersi: lámat si hlavurompersi il capo/la testa

venire: přijít na kloub čemu, vyřešit covenire a capo di qc

dostat: dostat vynadánoprendere una lavata di capo

město: Kapské MěstoCittà del Capo

nesouhlasně: nesouhlasně (za)kroutit hlavouscuotere il capo con disapprovazione

rozhodčí: hlavní rozhodčícapo arbitro

sekční: sekční šéfcapo sezione, caposezione

stranický: stranický lídrcapo del partito

vedoucí: vedoucí oddělení/úřaducapo di reparto/ufficio

vrchní: voj. vrchní velitelcomandante in capo

výprava: vedoucí výpravycapo di spedizione

zase: zase od začátkudi nuovo da capo

vnímat: Šéf to vnímá jinak.Il capo non la vede così.

vynadat: Dostal vynadáno, že...È stato sgridato per..., expr. Ha avuto una bella lavata di capo per...

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.Non ha né capo né coda.

kobereček: zavolat si koho na kobereček k pokárání ap.dare una lavata di capo a q

kostka: v kostce stručněin breve, in sintesi, per sommi capi, in poche parole

odshora: odshora až dolů celýda capo a fondo, dall'alto in basso

pata: od hlavy (až) k patě/po patyda capo a piedi

popel: přen. sypat si popel na hlavu kát secospargersi il capo di cenere

capo: od hlavy k patěda capo a piedi