Hlavní obsah

capo

Podstatné jméno mužské

  1. hlavaChe ti frulla per il capo?Co se ti honí hlavou?da capo a piediod hlavy k patěpřen. capo per capodůkladněfar capovyúsťovat ulice ap., a q obrátit se, odkázat se na koho, odpovídat (se) komu vedení ap.
  2. di qc hlava čeho, šéf čehocapo dello statohlava státucapo del governošéf vládycapo della famigliahlava rodinya capo dive vedoucí pozici čeho, v horní části čeho
  3. di q/qc šéf, vedoucí, boss koho/čeho podniku ap.capo di reparto/ufficiovedoucí oddělení/úřadu
  4. di qc kápo, vůdce, vůdčí osobnost čeho
  5. di qc kus, část čeho hl. oděvucapi di vestiariooděvy, oblečení, svršky
  6. hlava, kapitola zákona
  7. di qc kus čeho dobytka ap.
  8. di qc vršek, začátek, čelo čehoda capood začátkua capo di qcv čele čehoa capona začátku řádkuil capo della scalavršek schodištěil capo del lettozáhlaví/(horní) čelo postelein capovelící, hlavní, vrchní ve vedení ap.
  9. hlavička horní část předmětu, palice, palička česneku, cibule
  10. mys

Vyskytuje se v

allenatore: capo allenatorehlavní trenér

arbitro: capo arbitrohlavní rozhodčí

cameriere: capo camerierevrchní

chinare: chinare il caposklopit hlavu, přen. rezignovat, podvolit se

comandante: comandante in capo/supremovrchní/nejvyšší velitel

disapprovazione: scuotere il capo in segno di disapprovazionenesouhlasně zakroutit hlavou

divisione: capo (di) divisionešéf divize

famiglia: il capo della famigliahlava rodiny

gabinetto: capo di gabinettopředseda vlády

lavata: přen. lavata di capo/testasprdnutí, seřvání

porsi: porsi in capoumínit si, předsevzít si

protocollo: capo del protocollošéf protokolu, protokolář

redattore: redattore capošéfredaktor

scoperto: a capo scopertos holou hlavou bez čepice ap.

scoprirsi: scoprirsi il caposmeknout

scrollare: scrollare la testa/il capozavrtět/zakroutit hlavou

scuotere: scuotere la testa/il capozakroutit/zavrtět hlavou

stato: capo di statohlava státu

leccare: Non leccare il capo.Nepodlízej šéfovi.

capello: qc fa rizzare i capelli (sul capo) a qckomu se ježí z čeho vlasy

chino: a capo chinose sklopenou hlavou

coda: Non ha né capo né coda.Nemá to ani hlavu, ani patu.

cospargersi: cospargersi il capo di ceneresypat si popel na hlavu, kát se

grattarsi: přen. grattarsi il capobýt v rozpacích

rompersi: rompersi il capo/la testalámat si hlavu

venire: venire a capo di qcpřijít na kloub čemu, vyřešit co

dostat: dostat vynadánoprendere una lavata di capo

město: Kapské MěstoCittà del Capo

nesouhlasně: nesouhlasně (za)kroutit hlavouscuotere il capo con disapprovazione

rozhodčí: hlavní rozhodčícapo arbitro

sekční: sekční šéfcapo sezione, caposezione

stranický: stranický lídrcapo del partito

vedoucí: vedoucí oddělení/úřaducapo di reparto/ufficio

vrchní: voj. vrchní velitelcomandante in capo

výprava: vedoucí výpravycapo di spedizione

zase: zase od začátkudi nuovo da capo

vnímat: Šéf to vnímá jinak.Il capo non la vede così.

vynadat: Dostal vynadáno, že...È stato sgridato per..., expr. Ha avuto una bella lavata di capo per...

hlava: To nemá ani hlavu, ani patu.Non ha né capo né coda.

kobereček: zavolat si koho na kobereček k pokárání ap.dare una lavata di capo a q

kostka: v kostce stručněin breve, in sintesi, per sommi capi, in poche parole

odshora: odshora až dolů celýda capo a fondo, dall'alto in basso

pata: od hlavy (až) k patě/po patyda capo a piedi

pata: Nemá to hlavu ani patu.Non ha né capo né coda.

popel: přen. sypat si popel na hlavu kát secospargersi il capo di cenere