Hlavní obsah

oblast

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (území) area f, zona f(region) regione fautonomní oblastregione f autonomachráněná krajinná oblastarea f naturale protettaturistická oblastdestinazione f turisticapřímořská oblastzona f di mare
  2. (vymezené místo) area f, zona f
  3. (sféra) sfera f(oboru ap.) campo m, settore m

Vyskytuje se v

povodňový: povodňová oblastarea soggetta a inondazioni

přímořský: přímořské oblastizone di mare

rekreační: rekreační oblastluogo /località di villeggiatura

vinařský: vinařská oblastregione vinicola

výše: oblast tlakové výšeanticiclone , massimo di pressione

izolovaný: Žijí v izolované oblasti.Vivono in una zona segregata.

kontrolovat: Armáda kontroluje celou oblast.L'esercito controlla tutta la zona.

obývat: Zvířata, která obývají tuto oblast...Gli animali che popolano questa zona...

osídlený: hustě/řídce osídlená oblastzona densamente/scarsamente popolata

pokrýt: Celou oblast pokryla mlha.La nebbia ha coperto tutta la zona.

postižený: oblasti nejvíce postižené znečištěnímzone più colpite dall'inquinamento

pročesat: Policie pročesala celou oblast.La polizia ha setacciato l'intera zona.

působit: Firma působí v oblasti služeb...L'azienda opera nel campo di dei servizi...

zemětřesení: Oblast byla zasažena zemětřesením.La zona è stata colpita dal terremoto.

aggregato: zastavěná oblast/plochaaggregato urbano

barese: v oblasti Barinel barese

equatoriale: rovníkové oblastizone equatoriali

est: východní oblastzona est

evacuare: evakuovat oblastevacuare la zona

località: turistická oblast/lokalitalocalità turistica

luogo: rekreační oblastluogo di villeggiatura

mare: přímořská oblastzona di mare

montuoso: hornatá oblastregione montuosa

piacentino: v oblasti Piacenzynel piacentino

protetto: chráněná krajinná oblastgeog. area naturale protetta

quello: v oblasti, kolem čeho města ap.in quel di qc

sismico: seizmická oblastarea/zona sismica

terremoto: oblast zasažená zemětřesenímzona colpita dal terremoto

trentino: v oblasti města Trentonel trentino

villeggiatura: letovisko, rekreační oblastluogo di villeggiatura

zona: oblast vysokého tlakuzona d'alta pressione

oblast: autonomní oblastregione autonoma