Hlavní obsah

oblast

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (území) area f, zona f(region) regione fautonomní oblastregione f autonomachráněná krajinná oblastarea f naturale protettaturistická oblastdestinazione f turisticapřímořská oblastzona f di mare
  2. (vymezené místo) area f, zona f
  3. (sféra) sfera f(oboru ap.) campo m, settore m

Vyskytuje se v

povodňový: povodňová oblastarea soggetta a inondazioni

přímořský: přímořské oblastizone di mare

rekreační: rekreační oblastluogo /località di villeggiatura

vinařský: vinařská oblastregione vinicola

výše: oblast tlakové výšeanticiclone , massimo di pressione

izolovaný: Žijí v izolované oblasti.Vivono in una zona segregata.

kontrolovat: Armáda kontroluje celou oblast.L'esercito controlla tutta la zona.

obývat: Zvířata, která obývají tuto oblast...Gli animali che popolano questa zona...

osídlený: hustě/řídce osídlená oblastzona densamente/scarsamente popolata

pokrýt: Celou oblast pokryla mlha.La nebbia ha coperto tutta la zona.

postižený: oblasti nejvíce postižené znečištěnímzone più colpite dall'inquinamento

pročesat: Policie pročesala celou oblast.La polizia ha setacciato l'intera zona.

působit: Firma působí v oblasti služeb...L'azienda opera nel campo di dei servizi...

zemětřesení: Oblast byla zasažena zemětřesením.La zona è stata colpita dal terremoto.

aggregato: aggregato urbanozastavěná oblast/plocha

barese: nel baresev oblasti Bari

equatoriale: zone equatorialirovníkové oblasti

est: zona estvýchodní oblast

evacuare: evacuare la zonaevakuovat oblast

località: località turisticaturistická oblast/lokalita

luogo: luogo di villeggiaturarekreační oblast

mare: zona di marepřímořská oblast

montuoso: regione montuosahornatá oblast

piacentino: nel piacentinov oblasti Piacenzy

protetto: geog. area naturale protettachráněná krajinná oblast

quello: in quel di qcv oblasti, kolem čeho města ap.

sismico: area/zona sismicaseizmická oblast

terremoto: zona colpita dal terremotooblast zasažená zemětřesením

trentino: nel trentinov oblasti města Trento

villeggiatura: luogo di villeggiaturaletovisko, rekreační oblast

zona: zona d'alta pressioneoblast vysokého tlaku

zona: zona montuosahorská oblast

zona: zona residenzialerezidenční oblast, obytná část města

zona: zona protettachráněná oblast