Hlavní obsah

teste

Podstatné jméno mužské/ženské

  • svědek/svědkyněteste d'accusa/di difesa, teste a carico/discaricosvědek obžaloby/obhajoby

Vyskytuje se v

battere: vrazit hlavou do čehobattere la testa contro q

cacciatore: i přen. lovec lebek, lanař, lovec mozků, headhuntercacciatore di teste

caldo: horká hlavatesta calda

coronato: korunované hlavyteste coronate

dolore: bolest hlavydolore di testa

duro: natvrdlý, nechápavý, zabedněnýduro di testa/comprendonio

editor: textový editoreditor di testi

forte: silná bolest hlavyforte mal di testa

fuori: zbláznit se, zešílet, pomást seandare fuori di testa

giramento: závrať, točení hlavygiramento di testa

inclinare: zaklonit hlavuinclinare la testa all'indietro

lavare: ztrácet čas dělat zbytečnépřen. lavare la testa all'asino

lavata: sprdnutí, seřvánípřen. lavata di capo/testa

leggero: mírná bolest hlavyleggero mal di testa

libro: učebnicelibro di testo

mangiare: převyšovat kohopřen. mangiare in testa a q

mettere: ovládnout kohopřen. mettere i piedi in testa/sul collo a q

montarsi: zpychnoutmontarsi (la testa)

nudo: prostovlasý, s holou hlavou, bez čepicea testa nuda

pagare: draze (za)platit za copagare caro/salato/un occhio della testa per qc

passare: proběhnout hlavou, přijít na myslpassare per la testa

per: mít hlavu v oblacíchavere la testa per aria

piede: od hlavy až k patědalla testa ai piedi

portare: chodit se svěšenou hlavouportare la testa bassa

scrollare: zavrtět/zakroutit hlavouscrollare la testa/il capo

scuotere: zakroutit/zavrtět hlavouscuotere la testa/il capo

sfinge: lišaj smrtihlavsfinge testa di morto

spaccarsi: rozrazit si lebkuspaccarsi la testa

stazione: konečná (stanice)stazione di testa

taglia: vypsat odměnu na (dopadení) kohomettere una taglia sulla testa di q

taglio: setnutí hlavytaglio della testa

testa: na hlavu podíl, cena ap.a testa

teste: svědek obžaloby/obhajobyteste d'accusa/di difesa, teste a carico/discarico

testo: učebnicelibro di testo

tuffarsi: skočit šipku do vodytuffarsi di testa

tuffo: šipka, skok po hlavětuffo di testa

brulicare: Hlavou se mu honila spousta myšlenek.Mille idee gli brulicavano in testa.

compunzione: Kajícně sklopil hlavu.Abbassò la testa con compunzione.

croce: Panna nebo orel? hození mincí ap.Testa o croce?

frullare: Co se ti honí v hlavě?Che cosa ti frulla per la testa?

girare: Točí se mi hlava.Mi gira la testa.

cazzo: debil, kokot, kretén(testa di) cazzo

lamentarsi: Stěžuje si na bolest hlavy.Si lamenta per il mal di testa.

male: Bolí mě hlava.Mi fa male la testa.

mettersi: vzít si do hlavy comettersi in testa qc/di fare qc

posto: Má hlavu na správném místě. je rozumnýHa la testa a posto.

blok: vložit text do blokuselezionare il testo

bolení: bolení hlavy/zubůmal di testa/denti

bolest: bolest hlavymal di testa

čelo: být v čele závodu ap.essere in testa

hlava: po hlavě skočit ap.a testa in giù, a capofitto, přen. též a tuffo

hodit: hodit si mincílanciare una moneta (in aria), fare a testa e croce

holý: holá hlava bez vlasůtesta calva

kroutit: kroutit hlavou při nesouhlasuscuotere/scrollare la testa

lišaj: lišaj smrtihlavsfinge testa di morto, atropo

lovec: lovci lebekcacciatori di teste

noha: vzhůru nohama obráceněčlověk a testa in giù, věc capovolto/-a, sottosopra

oblak: mít hlavu v oblacíchavere la testa fra le nuvole

orel: panna nebo orel při hodu mincítesta o croce

osedlat: osedlat si kohodominare q, vláčet s ap. metter i piedi in testa a q

osoba: na osobu podíl ap.a testa, a persona

palička: palička česnekubulbo /testa d'aglio

panna: Panna nebo orel? na minciTesta o croce?

pozice: čelní/vedoucí poziceposizione di testa

přeskočit: komu přeskočiloq è uscito di senno, q è andato fuori di testa, q sta dando i numeri

pustit: pustit z hlavy cotogliere qc dalla testa

rozrazit: rozrazit si lebkuspaccarsi la testa

skočit: skočit šipku do vodytuffarsi di testa

skrčit: skrčit hlavuabbassare/(in)chinare la testa

snímací: tech. snímací hlavatesta di lettura

srovnávací: srovnávací testtesto di riferimento

stoj: stoj na hlavěposizione sulla testa

šipka: skočit šipkutuffarsi di testa, fare un tuffo di testa

textový: výp. textový editoreditor di testo

titulek: úvodní titulkytitoli di testa

vedení: ujmout se vedenípassare in testa

bolet: Bolí mě zuby/hlava/v krku.Ho mal di denti/testa/gola.

boule: Udělal si bouli na hlavě.Si è fatto un bernoccolo sulla testa.

do: Vzal si do hlavy, že ...Si è messo in testa, che ...

hrabat: Už mu hrabe.È andato fuori di testa.

hustit: Ve škole do nás hustili spoustu zbytečností.A scuola ci riempivano la testa di tante cose inutili.

klepat: Motor klepe.Il motore batte (in testa).

lézt: Víno leze do hlavy.Il vino dà alla testa.

motat se: Motá se mi hlava.Mi gira la testa.

myslet: Mysli (trochu)!Usa la testa!

na: Kolik to stojí na osobu?Quanto costa a testa?

narazit: Narazil jsem hlavou do zdi.Ho urtato la testa contro il muro.

narazit se: Narazil se do hlavy.Ha sbattuto la testa.

natočit: Natočila hlavu směrem k němu.Ha girato la testa verso di lui.

o: Je o hlavu větší.È di una testa più alto.

odmítavě: Zavrtěl odmítavě hlavou.Ha scrollato la testa con il segno di disapprovazione.

označovat: Červená pole označují chybný text.I campi rossi indicano il testo errato.

pohodit: pohodit hlavouscuotere la testa

pokývat: Souhlasně pokýval hlavou.Ha fatto un cenno di sì con la testa.

pominout se: Úplně se pominul.È andato fuori di testa.