Hlavní obsah

hodit

Dokonavé sloveso

  1. (mrštit) co kam lanciare, tirare, gettare(upustit, na zem) buttare qc dove(prudce, mrsknout) scagliare qcHoď mi ten míč!Tirami la palla!hodit dopis do schránkyimbucare la letterahodit si mincílanciare una moneta (in aria), fare a testa e croce
  2. hovor.(zavézt) koho kam portare, accompagnare q dovehovor.(svézt) dare un passaggio a qMám tě tam hodit?Vuoi che ti ci porti?hodit komu co na krk povinnosti ap.accollare qc a q, scaricare qc su q
  3. přen. hovor.(přinést zisk) dare, portare qcKolik mi to hodí?Quanto mi porterà?
  4. (prudce pohnout) čím buttare, scuotere qc

Vyskytuje se v

blinkr: dát/hodit blinkr řidičmettere la freccia

gala: hodit se do galamettersi in gala, agghindarsi, azzimarsi

kostka: hodit kostkoulanciare/trarre il dado

marod: hovor. hodit se marodfingersi malato, far finta di essere malato

schránka: (v)hodit co do schránkymettere qc nella cassetta delle lettere

hodit se: hodit se k soběintonarsi

hodit sebou: Hoď sebou, nebo to nestihneme.Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.

k, ke, ku: K rybě se hodí bílé víno.Con il pesce va bene il vino bianco.

ochrnout: Ochrnul po nehodě.È rimasto paralizzato dopo un incidente.

oslepnout: Oslepl po vážné nehodě.È rimasto cieco a causa di un grave incidente.

sebou: Hoď sebou!Muoviti!, Sbrigati!

zahynout: Při nehodě zahynulo pět osob.Cinque persone sono morte nell'incidente.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.

flinta: hovor. hodit flintu do žitagettare la spugna

hlava: hodit co za hlavu starosti ap.lasciare qc alle spalle, togliersi dalla testa qc

krám: hodit se komu do krámuconvenire a q, tornare utile a q

krk: hodit co na krk komuaccollare qc a q

ring: hodit ručník do ringu v boxu i přen.gettare la spugna sul ring

rukavice: přen. hodit rukavici komugettare il guanto (di sfida) a q

šavle: hodit šavlirigettare

triko: hovor. hodit to na triko komuscaricare le proprie responsabilità su q

žito: hodit flintu do žitagettare la spugna, vzdát se naděje abbandonare la speranza

accoppiato: hodit se k sobě pár ap.essere ben accoppiati

agio: udělat si pohodlí, hodit se do pohodymettersi a proprio agio

andare: hodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.andare insieme

buttare: shodit, strhnout, zbourat, přen. srazit na kolena, shazovat snižovat význam, zhltnout, hodit do sebe jídlo ap., hodit na papír, sepsat v rychlostibuttare giù

buttarsi: Hodila sebou na postel.Si è buttata sul letto.

caso: hodit se, přijít vhodfare al caso

comodo: hodit se komufar(e)/tornare/riuscire comodo a q

constatazione: záznam o dopravní nehodě účastníky nehodyconstatazione amichevole

dado: hodit kostkou, přen. zkusit štěstílanciare il dado

gettare: hodit kamenem po komgettare un sasso contro q

ghingheri: hodit se do gala, dát se do pucumettersi in ghingheri

indietro: (za)couvat, i přen. hodit (tam) zpátečkufare marcia indietro

mossa: hodit sebou pospíšit sihovor. darsi una mossa

occhio: hodit očko na cogettare/buttare l'occhio a qc

omicidio: usmrcení při dopravní nehoděomicidio stradale

riuscire: ukázat se jako užitečný, hodit seriuscire utile

sassata: hodit kamenem po komtirare una sassata a/contro q

scagliare: hodit kamenemscagliare un sasso

sguardo: vrhnout pohled na koho, mrknout se, podívat se na koho/co, hodit očkem po kom/čemgettare uno sguardo a q/qc

spazzatura: (vy)hodit co do smetígettare qc nella spazzatura

stare: hodit se být vhodný ap., být v pořádkustare bene

strappo: svézt, hodit koho kam autem ap.dare uno strappo a q dove

tornare: hodit se, šiknout se, přijít vhodtornare utile

utile: hodit se komu (do krámu)tornare utile a q

addirsi: Takové chování se k tobě nehodí.Questo comportamento non ti si addice.

ammazzarsi: Zabil se při nehodě.Si è ammazzato in un incidente.

combinarsi: Tyhle barvy se k sobě nehodí.Questi colori non si combinano.

convenire: To se mi nehodí.Non mi conviene.

insieme: Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.Quei colori stanno bene insieme.

morire: Zemřeli při dopravní nehodě.Sono morti in un incidente stradale.

musata: hovor. Hodil držku.Ha dato una musata.

servire: Jestli je ti to hodí, dám ti to.Te lo do, se ti serve.

brodo: Nemusí pršet, stačí když kape., Co je doma, to se počítá., Všechno se hodí.Tutto fa brodo.

lanciare: hodit pohledem po kom, vrhnout na koho pohledlanciare uno sguardo/un'occhiata a q

ortica: vyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpypřen. gettare/buttare qc alle ortiche

sopra: hodit vinu na kohoscaricare la colpa sopra q

testa: přestat myslet, zapomenout na koho/co, hodit za hlavu colevarsi/togliersi dalla testa q/qc

tiro: oháknout se, hodit se do parádyhovor. mettersi in tiro

hodit: hodit dopis do schránkyimbucare la lettera