Hlavní obsah

hodit

Dokonavé sloveso

  1. (mrštit) co kam lanciare, tirare, gettare(upustit, na zem) buttare qc dove(prudce, mrsknout) scagliare qcHoď mi ten míč!Tirami la palla!hodit dopis do schránkyimbucare la letterahodit si mincílanciare una moneta (in aria), fare a testa e croce
  2. hovor.(zavézt) koho kam portare, accompagnare q dovehovor.(svézt) dare un passaggio a qMám tě tam hodit?Vuoi che ti ci porti?hodit komu co na krk povinnosti ap.accollare qc a q, scaricare qc su q
  3. přen. hovor.(přinést zisk) dare, portare qcKolik mi to hodí?Quanto mi porterà?
  4. (prudce pohnout) čím buttare, scuotere qc

Vyskytuje se v

blinkr: dát/hodit blinkr řidičmettere la freccia

gala: hodit se do galamettersi in gala, agghindarsi

hodit se: hodit se k soběintonarsi

kostka: hodit kostkoulanciare/trarre il dado

marod: hovor. hodit se marodfingersi malato, far finta di essere malato

schránka: (v)hodit co do schránkymettere qc nella cassetta delle lettere

hodit se: Ty barvy se k sobě nehodí.Questi colori non si intonano (tra loro).

hodit se: To se mi hodí.Per me va bene., Mi sta bene.

hodit se: V kolik by se ti to hodilo?A che ora ti andrebbe bene?

hodit se: To se může hodit.Questo può tornare utile.

hodit sebou: Hoď sebou, nebo to nestihneme.Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.

k, ke, ku: K rybě se hodí bílé víno.Con il pesce va bene il vino bianco.

k, ke, ku: Nehodí se jí to k vlasům.Non gli sta bene ai capelli.

ochrnout: Ochrnul po nehodě.È rimasto paralizzato dopo un incidente.

oslepnout: Oslepl po vážné nehodě.È rimasto cieco a causa di un grave incidente.

sebou: Hoď sebou!Muoviti!, Sbrigati!

zahynout: Při nehodě zahynulo pět osob.Cinque persone sono morte nell'incidente.

zůstat: Po nehodě zůstal ochrnutý.A causa dell'incidente è rimasto paralizzato.

flinta: hovor. hodit flintu do žitagettare la spugna

hlava: hodit co za hlavu starosti ap.lasciare qc alle spalle, togliersi dalla testa qc

krám: hodit se komu do krámuconvenire a q, tornare utile a q

krk: hodit co na krk komuaccollare qc a q

ring: hodit ručník do ringu v boxu i přen.gettare la spugna sul ring

rukavice: přen. hodit rukavici komugettare il guanto (di sfida) a q

šavle: hodit šavlirigettare

triko: hovor. hodit to na triko komuscaricare le proprie responsabilità su q

žito: hodit flintu do žitagettare la spugna, vzdát se naděje abbandonare la speranza

accoppiato: essere ben accoppiatihodit se k sobě pár ap.

agio: mettersi a proprio agioudělat si pohodlí, hodit se do pohody

andare: andare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.

andare: andare bene a qvyhovovat, hodit se, pasovat, sedět komu

buttare: buttare giùshodit, strhnout, zbourat, přen. srazit na kolena, shazovat snižovat význam, zhltnout, hodit do sebe jídlo ap., hodit na papír, sepsat v rychlosti

buttare: buttare in terra/acquahodit na zem/do vody

buttarsi: Si è buttata sul letto.Hodila sebou na postel.

caso: fare al casohodit se, přijít vhod

comodo: far(e)/tornare/riuscire comodo a qhodit se komu

comodo: con (tutto) comodobeze spěchu, v klidu, v pohodě, jak se hodí, jak to komu vyhovuje

constatazione: constatazione amichevolezáznam o dopravní nehodě účastníky nehody

dado: lanciare il dadohodit kostkou, přen. zkusit štěstí

gettare: gettare un sasso contro qhodit kamenem po kom

gettare: sport gettare il martellohodit kladivem

ghingheri: mettersi in ghingherihodit se do gala, dát se do pucu

indietro: fare marcia indietro(za)couvat, i přen. hodit (tam) zpátečku

mossa: hovor. darsi una mossahodit sebou pospíšit si

occhio: gettare/buttare l'occhio a qchodit očko na co

omicidio: omicidio stradaleusmrcení při dopravní nehodě

riuscire: riuscire utileukázat se jako užitečný, hodit se

sassata: tirare una sassata a/contro qhodit kamenem po kom

scagliare: scagliare un sassohodit kamenem

sguardo: gettare uno sguardo a q/qcvrhnout pohled na koho, mrknout se, podívat se na koho/co, hodit očkem po kom/čem

spazzatura: gettare qc nella spazzatura(vy)hodit co do smetí

stare: stare benehodit se být vhodný ap., být v pořádku

strappo: dare uno strappo a q dovesvézt, hodit koho kam autem ap.

tornare: tornare utilehodit se, šiknout se, přijít vhod

utile: tornare utile a qhodit se komu (do krámu)

addirsi: Questo comportamento non ti si addice.Takové chování se k tobě nehodí.

ammazzarsi: Si è ammazzato in un incidente.Zabil se při nehodě.

combinarsi: Questi colori non si combinano.Tyhle barvy se k sobě nehodí.

comodo: Dimmi quando sei comodo per ...Řekni mi, kdy se ti hodí ...

convenire: Non mi conviene.To se mi nehodí.

insieme: Quei colori stanno bene insieme.Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.

morire: Sono morti in un incidente stradale.Zemřeli při dopravní nehodě.

musata: Ha dato una musata.hovor. Hodil držku.

servire: Te lo do, se ti serve.Jestli je ti to hodí, dám ti to.

stare: Questo sta male.To se nehodí/nedělá.

brodo: Tutto fa brodo.Nemusí pršet, stačí když kape., Co je doma, to se počítá., Všechno se hodí.

gettare: gettare il guantohodit rukavici vyzvat ap.

lanciare: lanciare uno sguardo/un'occhiata a qhodit pohledem po kom, vrhnout na koho pohled

ortica: přen. gettare/buttare qc alle ortichevyhodit co, zbavit se čeho, hodit co do škarpy

sopra: scaricare la colpa sopra qhodit vinu na koho

testa: levarsi/togliersi dalla testa q/qcpřestat myslet, zapomenout na koho/co, hodit za hlavu co

tiro: hovor. mettersi in tirooháknout se, hodit se do parády