Hlavní obsah

hodit se

Nedokonavé sloveso i dokonavé sloveso

  1. (ladit ap.) k čemu intonarsi con qc(být vhodný ap.) essere adatto a/per qc(slušet ap.) stare benehodit se k soběintonarsiTy barvy se k sobě nehodí.Questi colori non si intonano (tra loro).
  2. (slušet se) stare bene
  3. (vyhovovat) komu andare/stare bene, convenire a q(přijít vhod ap.) tornare utileTo se mi hodí.Per me va bene., Mi sta bene.V kolik by se ti to hodilo?A che ora ti andrebbe bene?To se může hodit.Questo può tornare utile.

Vyskytuje se v

gala: hodit se do galamettersi in gala, agghindarsi, azzimarsi

hodit: hodit si mincílanciare una moneta (in aria), fare a testa e croce

marod: hovor. hodit se marodfingersi malato, far finta di essere malato

hodit sebou: Hoď sebou, nebo to nestihneme.Datti una mossa, altrimenti non ce la faremo.

k, ke, ku: Nehodí se jí to k vlasům.Non gli sta bene ai capelli.

sebou: Hoď sebou!Muoviti!, Sbrigati!

krám: hodit se komu do krámuconvenire a q, tornare utile a q

accoppiato: hodit se k sobě pár ap.essere ben accoppiati

agio: udělat si pohodlí, hodit se do pohodymettersi a proprio agio

andare: hodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.andare insieme

buttarsi: Hodila sebou na postel.Si è buttata sul letto.

caso: hodit se, přijít vhodfare al caso

comodo: hodit se komufar(e)/tornare/riuscire comodo a q

ghingheri: hodit se do gala, dát se do pucumettersi in ghingheri

mossa: hodit sebou pospíšit sihovor. darsi una mossa

riuscire: ukázat se jako užitečný, hodit seriuscire utile

stare: hodit se být vhodný ap., být v pořádkustare bene

tornare: hodit se, šiknout se, přijít vhodtornare utile

utile: hodit se komu (do krámu)tornare utile a q

tiro: oháknout se, hodit se do parádyhovor. mettersi in tiro

hodit se: hodit se k soběintonarsi