Hlavní obsah

ladit

Nedokonavé sloveso

  1. (jít dohromady) s čím andare bene con qc, stare bene (insieme) a qc, intonarsi, accordarsi con qcTy barvy spolu hezky ladí.Quei colori si intonano/stanno bene insieme.
  2. (hudební nástroje) co accordare qc
  3. přen. publ.(dolaďovat ap.) co dare gli ultimi ritocchi a qcpřen. publ.(seřídit ap.) mettere a punto qcpřen. publ.(zdokonalovat) perfezionare qc
  4. (rádio ap.) (na) co sintonizzare(nastavit) regolare, mettere a punto qc
  5. (čistě znít) s čím essere intonato(být v harmonii) essere in armonia con qcneladit nástroj, zpěvák ap.essere stonato
  6. (odstraňovat chyby) co localizzare ed eliminare errori da qc

Vyskytuje se v

andare: andare insiemehodit se k sobě, ladit barvy ap., slučovat se, jít dohromady principy ap.

insieme: Quei colori stanno bene insieme.Ty barvy spolu ladí/se k sobě hodí.