Hlavní obsah

posizione

Podstatné jméno ženské

  1. poloha, umístění objektu ap.posizione geograficageografická polohaposizione del solepoloha slunceluci di posizioneobrysová světla, parkovací světla auta
  2. pozice, místo, příčkaÈ arrivato in prima posizione.Přijel na prvním místě.
  3. poloha, pozice vsedě ap.posizione di riposoklidová poloha
  4. postavení společenské ap., statusposizione socialesociální statusavere una posizione solidamít pevnou pozici
  5. postoj, stanoviskopřen. prendere posizionezaujmout stanovisko
  6. post pracovní
  7. pozice vojenskádi posizionepoziční, zákopový válka ap.attaccare le posizioni nemicheútočit na nepřátelské pozice
  8. pozice hlásky
  9. stav na účtu

Vyskytuje se v

assumere: assumere la posizione di difesasport. zaujímat obranné postavení

fetale: med. posizione fetalefetální poloha stočení do klubíčka

irremovibile: posizione irremovibileneotřesitelná pozice

luce: tecn. luci di posizioneobrysová/polohová světla

orizzontale: in posizione orizzontaleve vodorovné pozici

presa: presa di posizionezaujetí pozice

riposo: a/in posizione di riposov klidové poloze

verticale: in posizione verticaleve svislé poloze

pecorino: (posizione) alla pecorina(poloha) zezadu při sexu